งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขององค์พระประมุขของชาติไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขององค์พระประมุขของชาติไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขององค์พระประมุขของชาติไทย
ความกล้าหาญ ขององค์พระประมุขของชาติไทย

2 ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มีพวกก่อการร้ายใช้กำลังอาวุธคุกคามประชาชน ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หลายครั้งหลายหน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ คนพวกนี้กำเริบจนถึงกับ ยกพวกประมาณ ๖๐ คนเข้าโจมตี บ้านห้วยโก๋น อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปรวม ๔ นาย เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้กองบัญชาการตำรวจชายแดน จึงส่งกำลังตำรวจไปสนับสนุน และกองทัพภาคที่ ๓ ก็เคลื่อนกำลังไปต่อสู้อีกด้วย

3 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนจากจังหวัดเชียงใหม่ชุดหนึ่ง ลงจากเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ที่บ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง เดินห่างจากเครื่องบินได้ไม่ถึงครึ่งกิโลเมตร ก็ถูกพวกก่อการร้ายซุ่มยิง ถึงแก่ความตาย จำนวน ๓ คน

4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงทราบเหตุการณ์ในจังหวัดน่านโดยตลอด จึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมทหารตำรวจในจังหวัดนั้น โดยเครื่องบินจากพระมหานคร ไปจังหวัดลำปาง แล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อโดยเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ไปยังบ้านเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ตามเสด็จอีก ๓ เครื่อง ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า พวกก่อการร้ายชำนาญภูมิประเทศอันเป็นเทือกเขาป่าทึบ การติดต่อคมนาคมทางเท้าลำบากมาก การเดินทางโดยเฮลีคอปเตอร์หากกินเวลาเพียง ๑๐ นาทีก็ถึง ถ้าเดินทางเท้าก็กินเวลาถึงสามวัน

5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมากแก่ทหารและตำรวจ เช่น เสื้อกันหนาว ๗๕๐ ตัว อาหารกระป๋อง ๓๐๐ โหล เป็นต้น เมื่อเจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่า มีทหารบาดเจ็บตกค้างอยู่บนยอดเขา ลูกหนึ่งอีก ๔ คน จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์เครื่องหนึ่งไปรับ แม้จะเป็นเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ประทับเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ตามไปด้วย

6 เครื่องบินถึงสถานที่แล้วก็ยังลงไม่ได้ เพราะไม่ได้รับวิทยุจากพื้นดินว่าลงได้หรือไม่ ต้องบินวนเวียนอยู่พักหนึ่งพอได้รับข่าววิทยุก็บินลงไปยังจุดนัดหมาย ส่วนเครื่องบินพระที่นั่งก็วนเวียนดู เหตุการณ์อยู่ข้างบนโดยไม่หวาดกลัวอันตรายจากเบื้องล่าง ซึ่งเต็มไปด้วยศัตรู ที่มีอาวุธทันสมัยเครื่องบินลงไปรับคนเจ็บเพียง ๒-๓ นาที ก็กลับขึ้นมาและเดินทางกลับไปยังบ้านเชียงกลาง

7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บนั้น อย่างใกล้ชิด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตร เห็นทหารที่บาดเจ็บคนหนึ่งมีริมฝีปากแห้ง ก็ทรงพระเมตตาปอกส้ม ผลหนึ่งป้อนทหารผู้นั้นด้วยพระหัตถ์ แล้วพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ นำทหารบาดเจ็บรีบไปส่งยังโรงพยาบาล จังหวัดน่านทันที The end


ดาวน์โหลด ppt ขององค์พระประมุขของชาติไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google