งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มี พวกก่อการร้ายใช้กำลังอาวุธ คุกคามประชาชน ต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่หลายครั้งหลายหน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ คน พวกนี้กำเริบจนถึงกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มี พวกก่อการร้ายใช้กำลังอาวุธ คุกคามประชาชน ต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่หลายครั้งหลายหน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ คน พวกนี้กำเริบจนถึงกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มี พวกก่อการร้ายใช้กำลังอาวุธ คุกคามประชาชน ต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่หลายครั้งหลายหน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ คน พวกนี้กำเริบจนถึงกับ ยกพวกประมาณ ๖๐ คนเข้าโจมตี บ้านห้วยโก๋น อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปรวม ๔ นาย เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ กองบัญชาการตำรวจชายแดน จึง ส่งกำลังตำรวจไปสนับสนุน และ กองทัพภาคที่ ๓ ก็เคลื่อนกำลังไป ต่อสู้อีกด้วย

3 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ เจ้าหน้าที่ ตำรวจชายแดนจากจังหวัดเชียงใหม่ ชุดหนึ่ง ลงจากเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ ที่บ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง เดินห่างจากเครื่องบินได้ ไม่ถึงครึ่งกิโลเมตร ก็ถูกพวกก่อการร้ายซุ่มยิง ถึงแก่ความ ตาย จำนวน ๓ คน

4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงทราบเหตุการณ์ในจังหวัดน่านโดย ตลอด จึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยม ทหารตำรวจในจังหวัดนั้น โดยเครื่องบิน จากพระมหานคร ไปจังหวัดลำปาง แล้วเสด็จพระราช ดำเนินต่อโดยเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ไป ยังบ้านเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ตามเสด็จอีก ๓ เครื่อง ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า พวกก่อการร้ายชำนาญภูมิประเทศอัน เป็นเทือกเขาป่าทึบ การติดต่อคมนาคม ทางเท้าลำบากมาก การเดินทางโดย เฮลีคอปเตอร์หากกินเวลาเพียง ๑๐ นาทีก็ถึง ถ้าเดินทางเท้าก็กินเวลาถึงสามวัน

5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมากแก่ทหาร และตำรวจ เช่น เสื้อกันหนาว ๗๕๐ ตัว อาหาร กระป๋อง ๓๐๐ โหล เป็นต้น เมื่อ เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่า มีทหาร บาดเจ็บตกค้างอยู่บนยอดเขา ลูกหนึ่งอีก ๔ คน จึงทรงมีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปรับ แม้จะเป็นเวลาเสวยพระกระยาหาร กลางวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ประทับเครื่องบิน เฮลีคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ตามไป ด้วย

6 เครื่องบินถึงสถานที่แล้วก็ยังลง ไม่ได้ เพราะไม่ได้รับวิทยุจากพื้นดินว่า ลงได้หรือไม่ ต้องบินวนเวียนอยู่พักหนึ่ง พอได้รับข่าววิทยุก็บินลงไปยังจุดนัด หมาย ส่วนเครื่องบินพระที่นั่งก็วนเวียนดู เหตุการณ์อยู่ข้างบนโดยไม่หวาดกลัว อันตรายจากเบื้องล่าง ซึ่งเต็มไปด้วย ศัตรู ที่มีอาวุธทันสมัยเครื่องบินลงไปรับคน เจ็บเพียง ๒ - ๓ นาที ก็กลับขึ้นมาและเดินทางกลับไปยังบ้าน เชียงกลาง

7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดำเนินไปเยี่ยมทหารที่ บาดเจ็บนั้น อย่างใกล้ชิด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตร เห็นทหารที่บาดเจ็บคนหนึ่งมีริมฝีปาก แห้ง ก็ทรงพระเมตตาปอกส้ม ผลหนึ่งป้อนทหารผู้นั้นด้วยพระหัตถ์ แล้วพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้เครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ นำทหารบาดเจ็บรีบไปส่งยังโรงพยาบาล จังหวัดน่านทันที


ดาวน์โหลด ppt ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มี พวกก่อการร้ายใช้กำลังอาวุธ คุกคามประชาชน ต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่หลายครั้งหลายหน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ คน พวกนี้กำเริบจนถึงกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google