งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถาบันสอนภาษาจีน CLA (Chinese Linguistic Academy : CLA) เมื่อวันเสาร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถาบันสอนภาษาจีน CLA (Chinese Linguistic Academy : CLA) เมื่อวันเสาร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถาบันสอนภาษาจีน CLA (Chinese Linguistic Academy : CLA) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันสอนภาษาจีน CLA สยามสแควร์ ซอย 6 โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางชุติมา อรรถวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน นายสวัสดิ์ ปฐมมงคลกุล และนายประณต เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เข้าเฝ้าทูลละอองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2

3

4

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถาบันสอนภาษาจีน CLA (Chinese Linguistic Academy : CLA) เมื่อวันเสาร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google