งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงื่อนไข ISO. โครงการที่มีขนาดการ ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้น ไป ( ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียน ) จะต้อง ดำเนินการให้ได้ใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9000 หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงื่อนไข ISO. โครงการที่มีขนาดการ ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้น ไป ( ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียน ) จะต้อง ดำเนินการให้ได้ใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9000 หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงื่อนไข ISO

2 โครงการที่มีขนาดการ ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้น ไป ( ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียน ) จะต้อง ดำเนินการให้ได้ใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9000 หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่ เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับ จากวันเปิดดำเนินการ

3 ดำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9000 หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการ 36 เดือน 126345 วันเปิดดำเนินการ 24 เดือน เวลา / ปี วันออก บัตร ส่งเสริม ขอ ISO ได้ ISO เปิดดำเนินการตามเงื่อนไข

4 กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ไม่ได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี


ดาวน์โหลด ppt เงื่อนไข ISO. โครงการที่มีขนาดการ ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้น ไป ( ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียน ) จะต้อง ดำเนินการให้ได้ใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9000 หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google