งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว

3 ปราศจากกฎเกณฑ์หรือกำหนดเวลา และ ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เด็กๆ ได้รับอิสระในการเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยตัวเขาเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกลางแจ้ง การเล่น บทบาทสมมติหรือตามจินตนาการ สื่อความคิด สร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเต้นรำ การสำรวจธรรมชาติรอบๆ ตัวเด็กเอง

4 ในการทำเช่นนี้ ช่วยให้เด็กเกิดความภูมิใจใน ความสำเร็จและช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระชับความผูกพันระหว่าง ผู้ปกครองและเด็กได้ด้วย เพราะทั้งครอบครัวได้ ร่วมผ่านประสบการณ์ที่สำคัญนี้ไปพร้อมๆกัน

5 สามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ที่ บ้าน เวลาเล่นสนุก ช่วงระหว่างปิดเทอม หรือวันหยุด ในปัจจุบันนี้ มี เด็กจำนวนมากยังไม่ได้รับอิสระในการเรียนรู้แบบ ไร้รูปแบบเช่นนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ปกครองของ พวกเขาได้มีโอกาสทำในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลพวงมา จากหลายปัจจัย เช่น จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ( ของเล่น ทีวี วีดีโอเกมส์ อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ) รวมถึงการที่พ่อแม่ กลัวเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการขาด แคลนสถานที่เล่นที่มีคุณภาพ สามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ที่ บ้าน เวลาเล่นสนุก ช่วงระหว่างปิดเทอม หรือวันหยุด ในปัจจุบันนี้ มี เด็กจำนวนมากยังไม่ได้รับอิสระในการเรียนรู้แบบ ไร้รูปแบบเช่นนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ปกครองของ พวกเขาได้มีโอกาสทำในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลพวงมา จากหลายปัจจัย เช่น จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ( ของเล่น ทีวี วีดีโอเกมส์ อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ) รวมถึงการที่พ่อแม่ กลัวเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการขาด แคลนสถานที่เล่นที่มีคุณภาพ

6

7 สมาชิก นางสาวสุจิตรา เทพบุรี นางสาวสุรัตนา เจาะดำ นางสุพรรณา พึ่งรูป นางสาวสุจิตรา เทพบุรี นางสาวสุรัตนา เจาะดำ นางสุพรรณา พึ่งรูป


ดาวน์โหลด ppt คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google