งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต กรกฎาคม 2011 " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต กรกฎาคม 2011 " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต กรกฎาคม 2011

3 " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ. 26,41) " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ. 26,41)

4 พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้กับเปโตร ยากอบ และยอห์น เมื่อพระองค์ทรงกลับมาพบพวกเขาหลับอยู่ ในขณะที่พระองค์ทรง เป็นทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัส ในสวนเกทเสมนีพระองค์ทรงพาศิษย์ทั้ง สามคนนี้ไปกับพระองค์ด้วย

5 เป็นศิษย์สามคนนี้เองที่ได้เห็น เป็นประจักษ์พยานถึงการแสดงพระองค์บน ภูเขาทาบอร์ เพื่อให้พวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความ ทุกข์ของพระองค์ เป็นโอกาสให้พวกเขาได้เตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการ อธิษฐานภาวนาพร้อมกับพระองค์ เพราะเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น เป็นการทดลองที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาด้วยเช่นกัน

6 " " จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง " (มธ. 26,41) " " จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง " (มธ. 26,41)

7 เพื่อความเข้าใจ เราควรคำนึงถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ว่า สิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการให้กับศิษย์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่คำแนะนำ เราควรจะ มองดูถ้อยคำเหล่านี้ว่า เป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตวิญญาณ ของพระเยซูเจ้า นั่นคือ การที่ทรงเตรียมพระองค์เองให้พร้อมสำหรับการ ทดลอง

8 การเตรียมเผชิญหน้ากับความทรมานที่กำลังจะเกิดขึ้น พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา ด้วยสิ้นสุดวิญญาณของพระองค์ พยายามเอาชนะความกลัวและความน่าสยดสยอง ของการสิ้นพระชนม์ และทรงมอบพระองค์ทั้งครบไว้ในความรักของพระบิดาเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงซื่อสัตย์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจนถึงที่สุด และช่วยให้ ศิษย์ของพระองค์ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

9 ณ ที่นี้ เรามองพระองค์ เป็นรูปแบบสำหรับทุกคน ที่ต้องเผชิญกับการ ทดลอง และเวลา เดียวกันก็เป็นรูปแบบ สำหรับพี่น้องซึ่งอยู่เคียง ข้างเรา ในช่วงเวลาแห่ง ความลำบากนั้นๆด้วย

10 " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ. 26,41) " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ. 26,41)

11 พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนให้เราตื่นเฝ้าอยู่เสมอ สำหรับ พระองค์ การตื่นเฝ้าไม่ได้หมายความว่า ไม่ยอมปล่อยตัว เราให้ถูกครอบงำด้วยความ "ง่วงเหงาหาวนอน" เท่านั้น

12 แต่มันยังหมายความถึงความพร้อมที่จะตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า มองให้เห็นสัญญาณของพระประสงค์นั้นๆในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญต้อง มองความทุกข์ ความยากลำบากในแสงสว่างแห่งความรักของพระเจ้า

13 การตื่นเฝ้าและการ อธิษฐานภาวนาเป็นสอง สิ่งที่แยกออกจากกัน ไม่ได้ เพราะการ อธิษฐานภาวนาเป็น สิ่งจำเป็น ที่จะขาด ไม่ได้ในการเอาชนะ การทดลองต่างๆ

14 ธรรมชาติความอ่อนแอของมนุษย์สามารถเอาชนะได้ ด้วยอำนาจที่มาจากองค์พระจิตเจ้า

15 " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ. 26,41) " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ. 26,41)

16 เราควรเจริญชีวิตพระวาจาเดือนนี้อย่างไร

17 เราเช่นกัน ควรเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการทดลองใหญ่น้อยใน แต่ละวัน เราไม่อาจทำอะไรได้นอกจากจะเผชิญหน้ากับการ ทดลองนั้นทีละวันๆ

18 เงื่อนไขแรกของการเอาชนะการทดลอง ไม่ว่าการ ทดลองใดๆ พระเยซูเจ้าทรงแนะนำให้เรา "ตื่นเฝ้า"

19 เราต้องรู้จักแยกแยะและตระหนักใจว่า พระเป็นเจ้าทรงอนุญาตให้มีการ ทดลอง ไม่ใช่เพื่อทำให้เราท้อแท้หมดกำลังใจ แต่เพื่อช่วยให้ชีวิตจิตของ เราเติบโตขึ้นเมื่อเราได้เอาชนะการทดลองเหล่านั้น

20 ขณะเดียวกัน เราต้องอธิษฐานภาวนา

21 การอธิษฐานภาวนาเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการทดลองมีอยู่สองอย่าง การ ทดลองแรกคือ เราคิดว่าเราสามารถเอาชนะมันได้ตามลำพังด้วยตัวเอง และ การทดลองที่สองซึ่งตรงกันข้ามกับการทดลองแรก นั่นคือ ความกลัวว่าจะ เอาชนะมันไม่ได้ ราวกับว่าการทดลองนั้นใหญ่กว่าพละกำลังของเรา

22 ตรงกันข้ามพระเยซูเจ้าทรงทำให้เรามั่นใจว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์ของ เรา จะไม่ปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังโดยไม่มีพละกำลังจากพระจิตเจ้า ถ้าเราตื่นเฝ้าและวอนขอพระองค์ด้วยความเชื่อ

23 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนเมษายน 1990 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org " " จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง " ( มธ. 26,41) จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง " ( มธ. 26,41) " " จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง " ( มธ. 26,41) จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง " ( มธ. 26,41)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต กรกฎาคม 2011 " "จงตื่นเฝ้า และอธิษฐาน ภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่ การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง " (มธ. 26,41) แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง" (มธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google