งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพอาจารย์ในยุคดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพอาจารย์ในยุคดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพอาจารย์ในยุคดิจิตอล
? บุคลิกภาพอาจารย์ในยุคดิจิตอล 17 กรกฎาคม 2557 ผ.ศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

2 3 – 30 - 3 บุคลิกภาพ..อาจารย์ต้องสนใจด้วยหรือ ?
การประเมินข้อ 1: ลักษณะของอาจารย์ การใช้คำพูด ท่าทาง ความรับผิดชอบในการสอน การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต การทำงานร่วมกัน: ไม่ถูกชะตา ไม่ถูกจริต ไม่เชื่อถือ…..

3 บุคลิกภาพของอาจารย์เป็นอย่างไร ?
ผู้ฟัง งานสอน งานบรรยาย งานนำเสนอผลงาน วัฒนธรรมองค์การ กระแสโลก เพื่อนร่วมงาน

4 บุคลิกภาพของอาจารย์เป็นอย่างไร ?
งานสอน มีความแตกต่างบนความเหมือน เข้าใจธรรมชาติของสังคมไทย ทำตัวเป็น Gen C และ Gen A+ มีความเป็นไทยแบบสากล

5 บุคลิกภาพของอาจารย์เป็นอย่างไร ?
งานบรรยาย งานนำเสนอผลงาน ขายความสบายใจ.....ไม่ใช่ขายความโดดเด่น ขายความคิดและความน่าสนใจ ไม่ใช่ขายความเป็นทางการ ขายความแม่นยำ.....ไม่ใช่ขายความเชื่อมั่นในตนเอง ขายความเป็นมิตร.....ไม่ใช่ขายความเก่ง

6 บุคลิกภาพของอาจารย์ในยุคดิจิตอล


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพอาจารย์ในยุคดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google