งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 5. 1. Approach Grafting แบ่ง ออกได้เป็น 3 วิธี 5.1.1 Spliced Approach Grafting 5.1.2 Tongue Approach Grafting 5.1.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 5. 1. Approach Grafting แบ่ง ออกได้เป็น 3 วิธี 5.1.1 Spliced Approach Grafting 5.1.2 Tongue Approach Grafting 5.1.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 5. 1. Approach Grafting แบ่ง ออกได้เป็น 3 วิธี 5.1.1 Spliced Approach Grafting 5.1.2 Tongue Approach Grafting 5.1.3 Inlay Approach Grafting 5. 2.Inarching เป็นวิธีที่นิยม ปฏิบัติในทางการค้า เนื่องจากทำได้ ง่าย และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

2 1. เลือกต้นกล้า มะม่วงที่มีขนาด เหมาะสม สังเกตุ ว่ามีขนาดเท่ากับ แท่งดินสอหรือมี อายุประมาณ 3-6 เดือน และล้าง รากให้สะอาดจาก วัสดุเพาะ ขั้นตอนการทาบกิ่งแบบ Inarching

3 2. ตัดแต่งปลายราก ให้เหลือหาง 2-4 นิ้ว จากโคนต้น และตัดปลายเฉียง 45 องศา ส่วน ปลายยอดตัดทิ้ง เหลือส่วนลำต้นไว้ ประมาณ 6-8 นิ้ว

4 3. นำต้นกล้าที่ล้าง สะอาดและตัดแต่ง เรียบร้อยแล้วไป หุ้มกาบมะพร้าวที่ ทุบนุ่มมัดด้วย เชือกให้แน่น แล้ว นำไปจุ่มน้ำให้มี ความชื้น พอประมาณ จากนั้นนำไปบรรจุ ในถุงพลาสติกที่ ไม่รั่ว มัดปากถุง ให้แน่น ป้องกัน การระเหยของน้ำ

5 4. นำต้นกล้าที่ล้าง สะอาดและตัดแต่ง เรียบร้อยแล้วใส่ ในถุงพลาสติก ขนาด 3 x 5 ตารางนิ้ว โดยให้ ส่วนโคนต้นอยู่ต่ำ จากปากถุง เล็กน้อย แล้วอัด ด้วยขุยมะพร้าวที่ มีความชื้นจนเต็ม ถุงให้แน่น ผูก ปากถุงเข้ากับต้น กล้าด้วยเชือกให้ แน่น

6 5. กิ่งพันธุ์ดีที่จะ นำมาใช้ทำพันธุ์ จะต้องเป็นกิ่งที่ ปราศจากโรคและ แมลง ไม่อ่อนหรือ แก่เกินไป มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง 1-1.5 ซม. มีความ ยาว 30-100 ซม. เป็นกิ่งกระโดงหรือ กิ่งที่ตั้งตรง

7 6. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้ เข้าเนื้อไม้ ลึก ประมาณ 1 / 4 ของกิ่ง โดยเฉือนขึ้นโคนกิ่ง ไปหาทางด้านปลาย กิ่ง ความยาวรอบ เฉือนประมาณ 1- 1½ นิ้ว

8 7. ลักษณะแผลเฉือน เป็นรูปปากฉลาม

9 8. ลักษณะแผลเฉือน แบบรูปโลห์

10 9. ปาดต้น ตอเป็นรูป ปากฉลาม สูงจาก ปากถุง ประมาณ 2 นิ้ว และ ให้รอย แผลยาว ประมาณ 1- 1½ นิ้ว

11 10. ลักษณะแผลที่ ยาวและเรียบ มี ความยาว 1.5-2.0 นิ้ว

12 11. เฉือนด้านหลัง รอยเฉือนต้นตอ เพื่อเพิ่มพื้นที่รอย ประสานของต้น ตอและกิ่งพันธุ์ดี ให้มากขึ้น

13 12. นำต้นตอที่ปาด เรียบร้อยแล้วขึ้นประกบ กับรอยแผลของกิ่งพันธุ์ ดีโดยเร็ว ถ้าต้นตอมี ขนาดเล็กกว่าของกิ่ง พันธุ์ดีให้วางต้นตอชิดริม ด้านใดด้านหนึ่งของกิ่ง พันธุ์ดี

14 13. พันด้วยผ้า พลาสติกให้ แน่น โดยพัน จากล่างขึ้นบน

15 14. การพัน พลาสติก

16 15. ผูกเชือกมัดถุง ต้นตอเข้ากับกิ่ง พันธุ์ดีให้แน่น เพื่อ ป้องกันการโยก เมื่อมีลมพัด

17 16. ถ้าต้นตอยังไม่ ออกรากต้องทำ การเตือนกิ่งก่อน โดยการขวั้นกิ่ง พันธุ์ดีด้านล่างของ รอยแผล

18 17. ทิ้งกิ่งทาบไว้ ประมาณ 1 เดือน รอยแผลจะประสาร กันถ้าต้นตอในถุงเกิด รากใหม่พอ และยอด พันธุ์ดีไม่แตกใบอ่อน ให้ตัดกิ่งพันธุ์ดีใต้รอย ทาบประมาณ 1½ นิ้ว แล้วนำกิ่งที่ตัดไป ชำในภาชนะไว้ก่อน

19 18. ลักษณะราก ที่อวบและ แข็งแรง สังเกต บริเวณปลาย รากจะเป็นสีขาว

20 19. รอยเชื่อมหรือ รอยประสานระหว่าง ต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ที่ประสานจนเป็นเนื้อ เดียวกัน

21 20. ก่อนบรรจุลง ถุงให้ปักหลักและ ผูกเชือกให้แน่น

22 21. บรรจุถุงและ นำไปเก็บไว้ที่ร่ม ประมาณ 14-24 วัน เมื่อเริ่มแตก ใบอ่อนจึงนำไป ปลูกได้


ดาวน์โหลด ppt 5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 5. 1. Approach Grafting แบ่ง ออกได้เป็น 3 วิธี 5.1.1 Spliced Approach Grafting 5.1.2 Tongue Approach Grafting 5.1.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google