งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ
5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 5.1. Approach Grafting แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี 5.1.1 Spliced Approach Grafting 5.1.2 Tongue Approach Grafting 5.1.3 Inlay Approach Grafting 5.2.Inarching เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติในทางการค้า เนื่องจาก ทำได้ง่าย และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

2 ขั้นตอนการทาบกิ่งแบบ Inarching
1.เลือกต้นกล้ามะม่วงที่มีขนาดเหมาะสม สังเกตุว่ามีขนาดเท่ากับแท่งดินสอหรือมีอายุประมาณ เดือน และล้างรากให้สะอาดจากวัสดุเพาะ

3 2.ตัดแต่งปลายรากให้เหลือหาง นิ้ว จากโคนต้นและตัดปลายเฉียง 45 องศา ส่วนปลายยอดตัดทิ้งเหลือส่วนลำต้นไว้ประมาณ นิ้ว

4 3.นำต้นกล้าที่ล้างสะอาดและตัดแต่งเรียบร้อยแล้วไปหุ้มกาบมะพร้าวที่ทุบนุ่มมัดด้วยเชือกให้แน่น แล้วนำไปจุ่มน้ำให้มีความชื้นพอประมาณ จากนั้นนำไปบรรจุในถุงพลาสติกที่ไม่รั่ว มัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการระเหยของน้ำ

5 4.นำต้นกล้าที่ล้างสะอาดและตัดแต่งเรียบร้อยแล้วใส่ในถุงพลาสติกขนาด 3 x 5 ตารางนิ้ว โดยให้ส่วนโคนต้นอยู่ต่ำจากปากถุงเล็กน้อย แล้วอัดด้วยขุยมะพร้าวที่มีความชื้นจนเต็มถุงให้แน่น ผูกปากถุงเข้ากับต้นกล้าด้วยเชือกให้แน่น

6 5.กิ่งพันธุ์ดีที่จะนำมาใช้ทำพันธุ์จะต้องเป็นกิ่งที่ปราศจากโรคและแมลง ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง ซม. มีความยาว ซม. เป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งที่ตั้งตรง

7 6.เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เข้าเนื้อไม้ ลึกประมาณ 1/4 ของกิ่ง โดยเฉือนขึ้นโคนกิ่งไปหาทางด้านปลายกิ่ง ความยาวรอบเฉือนประมาณ 1- 1½ นิ้ว

8 7.ลักษณะแผลเฉือนเป็นรูปปากฉลาม

9 8.ลักษณะแผลเฉือนแบบรูปโลห์

10 9.ปาดต้นตอเป็นรูปปากฉลาม สูงจากปากถุงประมาณ 2 นิ้ว และให้รอยแผลยาวประมาณ 1- 1½ นิ้ว

11 10.ลักษณะแผลที่ยาวและเรียบ มีความยาว 1.5-2.0 นิ้ว

12 11.เฉือนด้านหลังรอยเฉือนต้นตอเพื่อเพิ่มพื้นที่รอยประสานของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีให้มากขึ้น

13 12.นำต้นตอที่ปาดเรียบร้อยแล้วขึ้นประกบกับรอยแผลของกิ่งพันธุ์ดีโดยเร็ว ถ้าต้นตอมีขนาดเล็กกว่าของกิ่งพันธุ์ดีให้วางต้นตอชิดริมด้านใดด้านหนึ่งของกิ่งพันธุ์ดี

14 13.พันด้วยผ้าพลาสติกให้แน่น โดยพันจากล่างขึ้นบน

15 14.การพันพลาสติก

16 15.ผูกเชือกมัดถุงต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์ดีให้แน่น เพื่อป้องกันการโยก เมื่อมีลมพัด

17 16.ถ้าต้นตอยังไม่ออกรากต้องทำการเตือนกิ่งก่อนโดยการขวั้นกิ่งพันธุ์ดีด้านล่างของรอยแผล

18 17.ทิ้งกิ่งทาบไว้ประมาณ 1 เดือน รอยแผลจะประสารกันถ้าต้นตอในถุงเกิดรากใหม่พอ และยอดพันธุ์ดีไม่แตกใบอ่อน ให้ตัดกิ่งพันธุ์ดีใต้รอยทาบประมาณ 1½ นิ้ว แล้วนำกิ่งที่ตัดไปชำในภาชนะไว้ก่อน

19 18.ลักษณะรากที่อวบและแข็งแรง สังเกตบริเวณปลายรากจะเป็นสีขาว

20 19.รอยเชื่อมหรือรอยประสานระหว่างต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีที่ประสานจนเป็นเนื้อเดียวกัน

21 20.ก่อนบรรจุลงถุงให้ปักหลักและผูกเชือกให้แน่น

22 21.บรรจุถุงและนำไปเก็บไว้ที่ร่มประมาณ14-24 วัน เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนจึงนำไปปลูกได้


ดาวน์โหลด ppt 5. การทาบกิ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google