งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tutorial CAI Tutorial จะนำมาใช้ได้ดีในการใน กระบวนการสอน 2 ขั้นตอนแรก คือ นำเสนอสาระ นำเสนอสาระ presenting information ชี้แนะ ชี้แนะguiding.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tutorial CAI Tutorial จะนำมาใช้ได้ดีในการใน กระบวนการสอน 2 ขั้นตอนแรก คือ นำเสนอสาระ นำเสนอสาระ presenting information ชี้แนะ ชี้แนะguiding."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tutorial CAI Tutorial จะนำมาใช้ได้ดีในการใน กระบวนการสอน 2 ขั้นตอนแรก คือ นำเสนอสาระ นำเสนอสาระ presenting information ชี้แนะ ชี้แนะguiding

2 Instructional Principle: Tutorial Tutorial : ตอบสนองกระบวนการเรียน การสอน ในสองระดับแรกเท่านั้น ไม่อาจสนองตอบต่อกระบวนการ ในสองส่วนหลัง คือการฝึกหัด กับ การะประเมิน

3 The Process of Instruction

4 จุดเด่นของ Tutorial บน Computer สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางแทบ สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางแทบ ทุกลักษณะวิชา ทุกลักษณะวิชา เหมาะกับการนำเสนอสาระประเภท เหมาะกับการนำเสนอสาระประเภท ข้อเท็จจริง ทฤษฏี กฎเกณฑ์ ไปจนถึงการแก้ปัญหา

5 ลักษณะโครงสร้างของ Tutorial

6 แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะบทเรียนและ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะบทเรียนและวัตถุประสงค์ของบทเรียน ให้เนื้อหาสาระอย่างละเอียดและประณีต ให้เนื้อหาสาระอย่างละเอียดและประณีต คำถามที่นักเรียนต้องตอบ คำถามที่นักเรียนต้องตอบ โปรแกรมจะตรวจคำตอบและพิจารณาแจ้ง โปรแกรมจะตรวจคำตอบและพิจารณาแจ้งว่าควรจะทำอะไรต่อไปเพื่อพัฒนา โปรแกรมจะดำเนินต่อไปตาม script โปรแกรมจะดำเนินต่อไปตาม script การสอนจะวนอยู่จนผู้เรียนจดจำ หรือสั่งหยุด การสอนจะวนอยู่จนผู้เรียนจดจำ หรือสั่งหยุด โปรแกรมจะสรุป และปิดการสอน โปรแกรมจะสรุป และปิดการสอน

7 สิ่งท้าทายในการพัฒนา Tutorial Feedback and Reinforcement Motivation Sequencing of Information


ดาวน์โหลด ppt Tutorial CAI Tutorial จะนำมาใช้ได้ดีในการใน กระบวนการสอน 2 ขั้นตอนแรก คือ นำเสนอสาระ นำเสนอสาระ presenting information ชี้แนะ ชี้แนะguiding.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google