งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒ เจริญ. ความหมายและคุณค่าของการทำ โครงงาน คอมพิวเตอร์ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒ เจริญ. ความหมายและคุณค่าของการทำ โครงงาน คอมพิวเตอร์ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่ 1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒ เจริญ

2 ความหมายและคุณค่าของการทำ โครงงาน คอมพิวเตอร์ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ สังคมในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านนี้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3 จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะ คอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิด ประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วยดังนั้น การศึกษาเทคโนโลยีของ คอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษา หลักการและเนื้อหาพื้นฐาน เป็นสำคัญ

4 การศึกษาทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็น เสมือนกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมายได้แก่

5 สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยน จากสังคมอุตสาหกรรมเป็น สังคมสาระสนเทศ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมัก ขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จาก ระบบคอมพิวเตอร์

6 คอมพิวเตอร์กลายเป็น เครื่องมืออื่นๆในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิด เลข


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒ เจริญ. ความหมายและคุณค่าของการทำ โครงงาน คอมพิวเตอร์ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google