งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒเจริญ
ชิ้นงานที่1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒเจริญ

2 ความหมายและคุณค่าของการทำโครงงาน คอมพิวเตอร์
การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุกๆสังคมในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3 จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วยดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ

4 การศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่างๆมากมายได้แก่

5 สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสาระสนเทศ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์

6 คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมืออื่นๆในอดีต เช่นเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่1 ชื่อ นางสาวจรรยา พุฒเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google