งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จุดประสงค์ บอกลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้การบริการสะดวกขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนรวดเร็ว
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการ เปลี่ยนแปลงที่รวมเร็ว มีการพัฒนาให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพื่อความ สะดวกในการทำงาน

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในงานด้านต่างๆ ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นในการดำเนินงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจ หรือบันเทิง

5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยทำให้ การบริการสะดวกขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้การบริการต่างๆ เกิดขึ้นมา มากมาย และมีความสะดวกมาขึ้น

6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทำให้การดำเนินการต่างๆ ทำได้ รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นยำ เนื่องจากการทำงานจะนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล ซึ่งสามารถทำได้ถูกต้องและ รวดเร็ว

7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ในขณะที่ ทำงานยังถูกต้องและรวดเร็วด้วย


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google