งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายและการยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายและการยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายและการยศาสตร์

2

3 Sensorimotor training (SMT) 1970
บริเวณที่มีความสำคัญในการกระตุ้น proprioceptor คือ เท้า SIJ Cervical spine เป้าหมายการรักษาคือเน้นการเพิ่ม proprioceptive input จากบริเวณดังกล่าวให้กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่มีการประสานงานที่ดี

4

5 Short foot

6

7

8

9 กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Stabilizer muscles)

10

11

12

13 POSTURE

14 การฝึกการทรงท่าทางที่ดีในชีวิตประจำวัน

15

16

17 SITTING

18 จัดให้มีเก้าอี้ ม้านั่งที่มีความสูงพอเหมาะ และมีพนักพิงที่แข็งแรง

19

20

21

22

23 STANDING

24

25

26 LIFTING

27

28

29

30

31

32

33 SLEEPING

34

35

36 Deep neck flexor

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายและการยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google