งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ท่าพับตัว 2. ท่าย่อยืด 3. ท่ากางแขน ยืนเขย่ง 4. ท่าก้มแตะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ท่าพับตัว 2. ท่าย่อยืด 3. ท่ากางแขน ยืนเขย่ง 4. ท่าก้มแตะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ท่าพับตัว 2. ท่าย่อยืด 3. ท่ากางแขน ยืนเขย่ง 4. ท่าก้มแตะ

3 การควบคุมท่าทางการ เคลื่อนไหวร่างกายขณะ เคลื่อนที่ 1 เดินต่อเท้า 2 เดินถอยหลัง 3 กระโดด 4 กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้า แตะก้น 5 กระโจน

4 การควบคุมท่าทางการ เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมี อุปกรณ์ประกอบ 1 ขว้างลูกบอลเข้าประตู 2 โยนลูกบอลลงตะกร้า 3 นั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ 4 ยืนโยนและรับลูกบอลกับ คู่

5 ประโยชน์ของการควบคุม การเคลื่อนไหวอย่าง ถูกต้อง 1. เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง 2. ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เคลื่อนไหวได้อย่าง ปลอดภัย 4. มีบุคลิกภาพที่ดี

6

7 • การเล่นเกมสลับที่ สลับ กลุ่ม • การเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน • การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล • การเล่นเกมรับ - ส่งบอล โยนลงตะกร้า • การละเล่นโพงพาง

8 - เล่นเกมที่เหมาะสมกับ เพศของตนเอง - ไม่เล่นเกมเมื่อเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บอยู่

9 - ไม่เล่นเกมที่ รุนแรง - รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย - เล่นตามกฎ กติกา - เป็นผู้ชมผู้เชียร์ที่ดี

10 • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง • อารมณ์สดชื่น แจ่มใส • สร้างความมั่นใจในตนเอง • ไม่เจ็บป่วยง่าย


ดาวน์โหลด ppt 1. ท่าพับตัว 2. ท่าย่อยืด 3. ท่ากางแขน ยืนเขย่ง 4. ท่าก้มแตะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google