งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิทยา คณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิทยา คณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิทยา คณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิทยา คณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

3 อาคาร สปช. 102/26

4 อาคาร สปช. 102/26

5 อาคาร สปช. 102/26

6 อาคาร สข.อ.100/1

7 อาคาร สข.อ.1.001

8 อาคาร สข.อ.1.001

9 อาคาร สข.อ.1.002

10 อาคาร สข.อ.1.002

11 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช

12 อาคารประชาธิปไตย

13 ห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง

14 ห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง

15 ถังน้ำ แบบิเศษ 4 ถัง

16 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

17 รณรงค์ขจัดภัยยาเสพติด

18 การเข้าแถวของนักเรียน

19 บ้านใหม่บาร์เบอร์ ตัดผมนักเรียนชาย

20 ตัดผมนักเรียนหญิง

21 นักเรียนมีความสุข

22 แข่งขันกีฬา

23 นักกีฬาฟุตบอล

24 ทัศนศึกษา

25 ผลงานนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt นายวิทยา คณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google