งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคาร สปช. 102/26 อาคาร สข. อ.100/1 อาคาร สข. อ.1.001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคาร สปช. 102/26 อาคาร สข. อ.100/1 อาคาร สข. อ.1.001."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาคาร สปช. 102/26

4

5

6 อาคาร สข. อ.100/1

7 อาคาร สข. อ.1.001

8

9 อาคาร สข. อ.1.002

10

11 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.2002.26 อาคารเอนกประสงค์

12 อาคารประชาธิปไตยอาคารประชาธิปไตย

13 ห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง

14

15 ถังน้ำ แบบิเศษ 4 ถัง

16 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

17 รณรงค์ขจัดภัยยาเสพติดรณรงค์ขจัดภัยยาเสพติด

18 การเข้าแถวของนักเรียนการเข้าแถวของนักเรียน

19 ตัดผมนักเรียนชาย

20 ตัดผมนักเรียนหญิงตัดผมนักเรียนหญิง

21 นักเรียนมีความสุขนักเรียนมีความสุข

22

23 นักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอล

24 ทัศนศึกษาทัศนศึกษา

25 ผลงานนักเรียนผลงานนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt อาคาร สปช. 102/26 อาคาร สข. อ.100/1 อาคาร สข. อ.1.001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google