งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานที่มีความสุข คือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ ( สารเสพติด ) ร้อยเอกเสวียน อิสภาโร นายทหารที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานเพื่อกลุ่มเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานที่มีความสุข คือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ ( สารเสพติด ) ร้อยเอกเสวียน อิสภาโร นายทหารที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานเพื่อกลุ่มเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานที่มีความสุข คือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ ( สารเสพติด ) ร้อยเอกเสวียน อิสภาโร นายทหารที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานเพื่อกลุ่มเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยียวยาให้พ้นจากยาเสพติด ภายใต้โครงการ " ญาลันนันบารู " " สิ่งสำคัญที่สุดของสามจังหวัดคือ การให้ความรู้ ผม ดึงหลักศาสนาอิสลามมาใช้ และเอาความจริงใจเข้าไป จากนั้นความเชื่อถือศรัทธา ของชุมชนจะเข้ามาเอง และเมื่อเขาเชื่อถือศรัทธาแล้วเขาพร้อมที่จะเดินตาม " ผู้กองเสวียนกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 หลังผ่านการอบรมปฏิบัติ ตามหลักศาสนา

22

23 การทำงานที่มีความสุข คือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ ( สารเสพติด ) ร้อยเอกเสวียน อิสภาโร นายทหารที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานเพื่อกลุ่มเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยียวยาให้พ้นจากยาเสพติด ภายใต้โครงการ " ญาลันนันบารู " " สิ่งสำคัญที่สุดของสามจังหวัดคือ การให้ความรู้ ผม ดึงหลักศาสนาอิสลามมาใช้ และเอาความจริงใจเข้าไป จากนั้นความเชื่อถือศรัทธา ของชุมชนจะเข้ามาเอง และเมื่อเขาเชื่อถือศรัทธาแล้วเขาพร้อมที่จะเดินตาม " ผู้กองเสวียนกล่าว


ดาวน์โหลด ppt การทำงานที่มีความสุข คือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ ( สารเสพติด ) ร้อยเอกเสวียน อิสภาโร นายทหารที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานเพื่อกลุ่มเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google