งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo หลักสูตรเลขามือ อาชีพ วันที่จัดอบรม 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:00-16.00 น. โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ( รัชดาภิเษก ) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo หลักสูตรเลขามือ อาชีพ วันที่จัดอบรม 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:00-16.00 น. โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ( รัชดาภิเษก ) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo หลักสูตรเลขามือ อาชีพ วันที่จัดอบรม 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:00-16.00 น. โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ( รัชดาภิเษก ) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) แม้ว่าปัจจุบัน IT จะมีบทบาทช่วยให้คนทำงานด้วยตนเองได้มากขึ้น การประสานงานระหว่างกันก็ทำได้รวดเร็วขึ้น บทบาทของเลขากับการ ทำงานในธุรกิจปัจจุบันจึงได้ปรับเปลี่ยนและทำให้มีความสำคัญต่อ องค์กรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เลขาที่ดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัท และเจ้านาย มีความสำคัญในการติดต่อประสานงาน และช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กร ทำอย่างไรจึงจะเป็นเลขาผู้ทรงประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์อย่างมือ อาชีพ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง....................... เราพร้อมที่จะช่วยคุณ วัตถุประสงค์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็นเลขามือ อาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ นำไป ประยุกต์ใช้

2 หัวข้อสัมมนา Company Logo บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร หน้าที่ประจำ และ หน้าที่ ควรทำ เลขานุการมืออาชีพ... คุณสมบัติที่ผู้บริหารคาดหวัง Smart Secretary ปรับตัวในการทำงานเป็นทีมกับผู้บริหาร เทคนิคการบริหารงานเลขา ฯ การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม ระบบการจัดเก็บ ดูแล และป้องกันเอกสาร บุคลิกภาพและมารยาทในธุรกิจสากล บุคลิกที่เหมาะสำหรับเลขา มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทักษะที่จำเป็นในการ ทำงาน จิตวิทยาในการจัดการสำหรับเลขานุการ การแก้ไขปัญหาและ ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ กุญแจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานประจำด้าน ต่างๆ งานเอกสาร, งานประชุม, งานต้อนรับ, งานนัดหมาย, งาน สำนักงาน

3 Company Logo ประวัติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ การทำงาน อดีตเลขานุการประธาน กรรมการบริหารบริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด ( มหาชน ) อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรี แห่งชาติ อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิก สตรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการสตรี แห่งประเทศไทย อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ วิทยากร : อ. ภรณี วินิจฉัยกุล


ดาวน์โหลด ppt Company Logo หลักสูตรเลขามือ อาชีพ วันที่จัดอบรม 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:00-16.00 น. โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ( รัชดาภิเษก ) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google