งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด นราธิวาส

2 วัตถุประสงค์ของการจัดสอบ  เพื่อเป็นสนามสอบกลางในการทดสอบจาก การผ่านกระบวนการติวในโครงการติวฟรี สรุปเข้ม ครั้งที่ ๑๑ ตอน Step up ขยับฝัน แบ่งปัน... ชายแดนภาคใต้

3 การจัดสนามสอบ, เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ

4 การจัดสนามสอบ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มี นักเรียนเรียนอยู่ชั้น ม. ๖ เป็นสนามสอบในการจัดสอบ Pre- O-Net

5 การจัดเลขที่นั่งสอบ การจัดเลขที่นั่งสอบ ให้สนามสอบจัด เลขที่นั่งสอบของนักเรียนที่เข้าสอบ เรียงตาม เลขประจำตัวนักเรียนของ นักเรียนที่เข้าสอบ พร้อม ระบุ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัว ประชาชน

6 แปลความหมาย 96000 คือ รหัสจังหวัด 01 คือ รหัสโรงเรียน 001 คือ เลขที่นั่งสอบ ลำดับที่เลขที่นั่งสอบเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล 19600001001 1234567890001 นางสาวมาดี ไปดี

7 แปลความหมาย 96000 คือ รหัสจังหวัด 26 คือ รหัสโรงเรียน 712 คือ เลขที่นั่งสอบ ลำดับที่เลขที่นั่งสอบเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล 19600026712 1234567890001 นางสาวมาดี ไปดี

8 การจัดห้องสอบ  สนามสอบ จัดห้องสอบคิดจาก จำนวนนักเรียนเข้าสอบห้องสอบละ 30 คน ยกเว้นห้องสอบสุดท้าย สามารถจัดห้องสอบได้ไม่เกิน 35 คน ตามมติที่ประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนการจัดห้องสอบจากห้อง สอบละ 30 คน เป็นสอบตามห้องที่ นักเรียนเรียนอยู่

9 หน้าห้อง


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google