งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพสวยด้วยคณิต นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพสวยด้วยคณิต นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพสวยด้วยคณิต นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสร้างรูปจากรูปเรขาคณิตต่างๆ นำเส้นตรงมาสร้างเป็นงานศิลปะได้

3 ที่มาของโครงงาน

4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 317 คน กลุ่มตัวอย่างได้กี่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน

5 ระยะเวลา 1 ปี การศึกษา

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมวางแผน ค้นคว้าหาข้อมูล แบ่งงานให้สมาชิกภายในกลุ่ม ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

7 ชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพสวยด้วยคณิต นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google