งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพสวยด้วยคณิต นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสร้างรูปจากรูปเรขาคณิตต่างๆ
นำเส้นตรงมาสร้างเป็นงานศิลปะได้

3 ที่มาของโครงงาน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 317 คน กลุ่มตัวอย่างได้กี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน

5 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมวางแผน ค้นคว้าหาข้อมูล
แบ่งงานให้สมาชิกภายในกลุ่ม ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

7 ชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวนงนวรัศมิ์ ทรัพย์สกุล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google