งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศ มาเลียเชีย ปรากฏความสัมพันธ์อย่างแน่น แฟ้นระหว่างหลายชนเผ่าพันธุ์และ หลายวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากชาวมาเลย์และกลุ่มชน พื้นเมืองแล้ว ยังมีผู้อพยพมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศ มาเลียเชีย ปรากฏความสัมพันธ์อย่างแน่น แฟ้นระหว่างหลายชนเผ่าพันธุ์และ หลายวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากชาวมาเลย์และกลุ่มชน พื้นเมืองแล้ว ยังมีผู้อพยพมาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศ มาเลียเชีย ปรากฏความสัมพันธ์อย่างแน่น แฟ้นระหว่างหลายชนเผ่าพันธุ์และ หลายวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากชาวมาเลย์และกลุ่มชน พื้นเมืองแล้ว ยังมีผู้อพยพมาจาก จีน อินเดีย อินโดนีเซียและส่วน อื่นของโลก

2 ประเทศ ลาว ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของลาว เชื่อว่าอยู่ ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามี ตำนานโดยขุนบรมอาณาจักรน่านเจ้า

3 ประเทศ เวียดนาม กลองมโหระทึกสำริด อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมี ชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่ มีหลักฐานคือกลองมโหระทึกสำริด และชุมชน โบราณที่ดงเซิน เขตเมืองแทงหวาดงเซินเมืองแทงหวา

4 ประเทศ หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบ่ง บอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เคยอาศัยอยู่ใน เกาะปาลาวันตั้งแต่ประมาณ 50,000 ปีก่อน ชน เผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียได้เข้ามา ตั้งรกรากในฟิลิปปินส์โฮโมเซเปียนส์ เกาะปาลาวัน

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ประเทศ มาเลียเชีย ปรากฏความสัมพันธ์อย่างแน่น แฟ้นระหว่างหลายชนเผ่าพันธุ์และ หลายวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากชาวมาเลย์และกลุ่มชน พื้นเมืองแล้ว ยังมีผู้อพยพมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google