งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะ สังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะ สังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะ สังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

2 แผนที่สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า http://goo.gl/map s/f8P9 http://goo.gl/map s/f8P9

3 ข้อมูลทั่วไป ชื่อทางการ : สหภาพพม่า (Union of Myanmar) ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดา เหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มี ชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน ทางตะวันออกติดกับลาว ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 1.3 เท่าของไทย ) เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) ( ภาษาพม่า ) หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) ( มีความหมายว่า มหาราชธานี ) เป็นเมืองหลวง และเมืองศูนย์กลางการบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ. ศ. 2548 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียนมานา (Pyinmana) ใน เขตมัณฑะเลย์

4 ข้อมูลทั่วไป ( ต่อ ) ประชากร : ประมาณ 56 ล้านคน ( พ. ศ.2548) มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย เชื้อชาติหลัก ๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า ( ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ ( ร้อยละ 8) กะเหรี่ยง ( ร้อยละ 7) ยะไข่ ( ร้อยละ 4) จีน ( ร้อยละ 3) มอญ ( ร้อยละ 2) อินเดีย ( ร้อยละ 2) ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทาง ตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดู ร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุ ดีเปรสชั่นเสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลาง หรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน ภาษา : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ ศาสนา : ศาสนาพุทธ ( พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำ ชาติใน พ. ศ. 2517) ร้อยละ 90 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3.8 ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05 สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าดต่อ 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ( มิถุนายน 2549) ระบอบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหาร ภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ( ประมุขประเทศ ) คือ พล เอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) ( เมษายน 2535) นายกรัฐมนตรี ( หัวหน้ารัฐบาล ) คือ พล. อ. เทียน เส่ง (Gen. Thein Sein) นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของพม่า ( พ. ศ. 2550)

5 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลาย เผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่ มอญ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดน ระหว่างจีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วน ใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่ามิได้ เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์ กับเพื่อนบ้านอันได้แก่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทยอีกด้วย มนุษย์ได้ เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าราว 11,000 ปีมาแล้ว แต่ชนเผ่าแรก ที่สามารถสร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ก็คือชาวมอญ ชาวมอญ ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว 2,400 ปีก่อนพุทธกาล และ ได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ อันเป็นอาณาจักรแห่งแรกขึ้นในราวพุทธ ศตวรรษที่ 2 ณ บริเวณใกล้เมืองท่าตอน (Thaton) สภาพการปัจจุบันภายหลังจากพม่าได้รับเอกราชแล้วการเมือง ภายในประเทศก็มีการสับสนอยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ นายอูนุถูกบีบให้ ลาออก เมื่อพ. ศ. 2501 ผู้นำพม่าคนต่อมาคือนายพลเน วินซึ่งได้ทำการปราบ จลาจลและพวกนิยมซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้จัดไห้มีการเลือกตั้งทั่ว ประเทศใน พ. ศ. 2503 ทำให้นายอูนุได้กลับมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะ ได้รับเสียงข้างมากในสภา

6 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) พระเจดีย์โบตะตอง พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี วัดพระหินขาว พระเจดีย์ชเวซิกอง ( Shwezigon Pagoda ) ตลาดเซโจ ฯลฯ

7 ASEAN

8 วิดีโอ ASEAN http://www.youtube.com/watch?v=oIqbkJUpL Xk&feature=results_main&playnext=1&list=PL B280FA615130B291http://www.youtube.com/watch?v=oIqbkJUpL Xk&feature=results_main&playnext=1&list=PL B280FA615130B291


ดาวน์โหลด ppt สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะ สังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google