งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยะธรรมจีน ). อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยธรรมจีน ) ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็น แม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยะธรรมจีน ). อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยธรรมจีน ) ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็น แม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยะธรรมจีน )

2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยธรรมจีน ) ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็น แม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640 กิโลเมตร รอง จากแม่น้ำแยงซีเกียงใน ประเทศจีน ทวีปเอเชีย อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ วงโห ( อารยธรรมจีน ) ความเจริญที่ สำคัญ ความเจริญเกิดขึ้น เมื่อ 2,000 ปีก่อน คริสต์ศักราช หรือ ประมาณ 4,000 ปี ที่เกิดจากความพยายาม ของคนจีนสมัยโบราณที่ จะแก้ไขปัญหาและ เอาชนะภัยธรรมชาติ

3 อารธรรมจีน สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน สมัย ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมหยาง เชา มีการตั้งชุมชน ทำการเกษตรกรรม - วัฒนธรรมหลง ซาน การทำเครื่องสำริด ขวานหยก การทำ เครื่องปั้นดินเผา - มีการประดิษฐ์ อักษรแบบรูปภาพ บนกระดูกสัตว์และ กระดองเต่าในสมัย ราชวงศ์ชาง และ เป็นต้นกำเนิดอักษร จีนในปัจจุบัน - การประดิษฐ์กระดาษ เป็นชาติแรก และหมึก สำหรับการเขียน

4 คำถามที่เกี่ยวกับ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห 5 ข้อ  1. แม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวเป็น ลำดับที่ เท่าใด และมีความยาวกี่กิโลเมตร  2. วัฒนธรรมหลงซาน การทำเครื่องใช้สำริด ขวานหยก และการทำเครื่องปั้นดินเผา อยู่ใน อารยธรรมจีน สมัยใด  3. เกิดวรรณกรรม สามก๊ก เพราะเหตุใด  4. ใครคือบิดาประวัติศาสตร์โลกตะวันออก  5. การกำเนิดปรัชญา ในสมัยราชวงศ์ โจว เน้น เรื่องใดที่สุด และมีอะไรบ้าง

5 จัดทำโดย  นางสาว จุฑามาศ อินทรกันหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 21


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยะธรรมจีน ). อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยธรรมจีน ) ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็น แม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google