งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป ประมาณ 10,000 ปี ก่อน

18

19

20

21 ส่วนมากอยู่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชั้นหินทราย หินทรายแป้ง พบในยุคไทรแอสสิกตอนปลาย ถึงยุคครีเตเชียส ตอนกลางอายุ 200 – 100 ล้าน ปีที่ผ่านมา ไดโนเสาร์ชนิดแรกที่พบคือ สยามโมซอรัส สุธีธรนี

22

23

24

25

26 จะเห็นว่าแหล่งซากไดโนเสาร์ของ ประเทศไทยส่วนมากจะ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชั้นหินทราย หินทราย แป้ง ซึ่งเป็นหินอยู่ในยุคไทรแอสสิก ตอนปลายถึงยุคครีเต เชียสตอนกลาง หรือตั้งแต่ 200 100 ล้านปีที่ผ่านมา

27 ประเภทของการจัดลำดับชั้นหิน


ดาวน์โหลด ppt ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google