งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก บรรยายโดย นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก บรรยายโดย นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก บรรยายโดย นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล

2

3

4

5 การหมุนเวียนเกี่ยวกับปริมาณความร้อน (Thermal Circulation) ความร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้คอลัมน์ของอากาศขยายตัวใน แนวตั้ง ความกดอากาศสูงจะอยู่ในคอลัมน์อากาศระดับบน อากาศในระดับบนมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่ร้อนมากกว่าไปยังที่เย็น กว่า ลักษณะของความกดอากาศใกล้ผิวพื้นจะเป็นบริเวณที่ร้อนมาก ในบริเวณที่ร้อน อากาศจะยกตัวขึ้น ส่วนบริเวณที่เย็นอากาศจะจมตัว ลง

6 โลกและดวงอาทิตย์

7 การแบ่งชั้น บรรยากาศโลก ตามโครงสร้างการ เปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิในแนวดิ่ง 1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ 2. ชั้นสตราโตสเฟียร์ 3. ชั้นเมโสสเฟียร์ 4. ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ 5. ชั้นเอ็กโซสเฟียร์ มีความสูงตั้งแต่ 500 กม. ขึ้นไปถึงส่วนบนสุด ของบรรยากาศซึ่งมี ขอบเขตที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย แก๊สนานาชนิด เป็นชั้นที่ ไม่มีผลทางอุตุนิยมวิทยา

8 http://www.gwit.org/students/fremont/assign/seasons/season_multiview.swf การหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์

9 โลกของเรา ที่มาภาพ : http://www.123rf.com/photo_12761136_earth-globe- cloud-map-side-of-the-asia-and-australia.htmlhttp://www.123rf.com/photo_12761136_earth-globe- cloud-map-side-of-the-asia-and-australia.html

10 มรสุม ตะวันออกเฉียงเห นือ มรสุมตะวันตก เฉียงใต้

11 ชนิดพายุ ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง มาตรา โบฟอร์ด ลักษณะอากาศที่เกิด พายุดีเปรสชัน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง น้อยกว่า 63 กม./ ชม. <=7 ต้นไม้โยก เดินต้านลมไม่สะดวก ความสูงคลื่นประมาณ 4.0 - 6.0 เมตร พายุโซนร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 63 กม./ ชม. แต่น้อยกว่า 118 กม./ ชม. 8 กิ่งไม้หัก เดินไปข้างหน้าไม่สะดวก ความสูงคลื่นประมาณ 6.0 - 9.0 เมตร 9 สิ่งก่อสร้างเสียหายเล็กน้อย ความสูงคลื่นประมาณ 6.0 - 9.0 เมตร 10 ต้นไม้ถอนราก สิ่งก่อสร้างเสียหายมาก ความสูงคลื่นประมาณ 9.0 - 14 เมตร 11 สิ่งก่อสร้างเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ความสูงคลื่นมากกว่า 14 เมตร พายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 118 กม./ ชม. ขึ้นไป 12-17 สิ่งก่อสร้างเสียหายหนัก ความสูงคลื่นมากกว่า 14 เมตร พายุหมุน เขตร้อน

12 กรม อุตุนิยมวิท ยา ข่าวพยากรณ์อากาศทาง สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก บรรยายโดย นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google