งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน
(62) จำนวนผู้ป่วย (ราย) (51) (22) (15) (16) (17) (16) (13) (9) (10) (8) (4) (4) (2) รวม สสจ.เลย New M+ 122 ราย NEW M- 50 ราย New EP 59 ราย Relapse 7 ราย Others 6 ราย Others M+ 3 ราย TAF 2 ราย MDR-TB 3 ราย ***All form 253 ราย***

3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน เมษายน 2557
จำนวนผู้ป่วย (ราย) (12) (9) (8) (7) (6) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (2) N/A N/A รวม สสจ.เลย New M+ 29 ราย NEW M- 15 ราย New EP 15 ราย Relapse 2 ราย Others 1 ราย Others M+ 1 ราย MDR-TB 1 ราย ***All form 64 ราย***

4 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล (เม.ย.57)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5 รพ.ผาขาว นัดทำ VCT เดือน มิ.ย. 57 พบผู้ป่วย HIV
ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน เมษายน 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ N/A N/A รพ.ผาขาว นัดทำ VCT เดือน มิ.ย. 57 พบผู้ป่วย HIV รพ.เลย 1 ราย ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสฯ เสียชีวิตแล้ว รพ.เชียงคาน 1 ราย ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสฯ รพ.วังสะพุง 2 ราย ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสฯ ทั้ง 2 ราย อยู่ระหว่างเตรียมผู้ป่วยและครอบครัว รพ.ภูกระดึง 1 ราย ยังไม่ได้ตรวจ CD4 และยังไม่ได้รับยา ต้านไวรัสฯ 1 ราย นัดผู้ป่วยเดือน มิ.ย. 57 รพ.หนองหิน 1 ราย ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสฯ นัดผู้ป่วย มิ.ย. 57

6 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2557)
N/A N/A N/A N/A N/A หมายเหตุ รพ.เลย ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเป็นผู้ป่วยจากต่างอำเภอ (ผาขาว และเชียงคาน) อ.ด่านซ้าย มี 3 ราย ไม่ได้ติดตามการเยี่ยม (เปลี่ยนวินิจฉัย 1 ราย รักษาจากที่อื่น 1 ราย ตาย 1 ราย) 3. อ.นาด้วง มีผู้ป่วย Others M+ 1 ราย ผู้ป่วยเริ่มรักษาจากที่อื่น จึงไม่ได้ติดตามเยี่ยมในระยะเข้มข้น 4. อ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ตาย 1 ราย และอีก 1 ราย เยี่ยมไม่ครบตามเกณฑ์

7 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2557)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A Conversion rate รพ.เลย มี ผู้ป่วย New M+ 4 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2-3 ยังพบเชื่ออยู่ 1 ราย(ผลงาน 75%) รพ.เอราวัณ มีผู้ป่วย M+ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ผลงาน 50%)

8 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนตุลาคม 2556)
N/A N/A N/A รพ.เลย มีผู้ป่วย M+ 9 ราย รักษาหาย+ครบ 5 ราย (ผลงาน 56%) failure 1 ราย ตาย 2 ราย กำลังรักษาอยู่ 1 ราย รพร.ด่านซ้าย มีผู้ป่วย M+ 4 ราย กำลังรักษาอยู่ 1 ราย (ผลงาน75%) รพ.ภูกระดึง มีผู้ป่วย M+ 1 ราย กำลังรักษา 1 ราย (ผลงาน0%)

9 MDR-TB นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี
นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556 รับยา เดือนที่ 10 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 2*2 pc Cycloserine (250) 1*2 pc PAS (1000) 4*2 pc Ethambutol (400) 2*hs อาการทั่วไปปกติ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กินยาต่อเนื่อง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หากมีปัญหาเรื่องDMน้ำตาลต่ำ hypoglycemia แพทย์ปรับยาฉีดให้ DOT โดย จนท. รพ.สต.โนนสว่าง

10 MDR-TB นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน
นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557 รับยา เดือนที่ 1 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2 pc PAS (1000) 6*2 pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2 pc Kanamycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท.รพ.สต.ท่าดีหมี ช่วงเช้า และ อสม. ช่วงเย็น

11 MDR-TB นายพนม โทลา อายุ 35 ปี
นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ นัดมารักษา 2 มิถุนายน 2557 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 12*hs Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ อาการทั่วไปปกติ กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เลย /รพ.ภูเรือ/ รพ.ต.ร่องจิก ได้ออกไปติดตามผู้ป่วย เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ตกลงกับผู้ป่วยแล้ว จะ DOT โดย จนท. ช่วงเช้า (จันทร์-ศุกร์) เสาร์-อาทิตย์ เจ้าของศูนย์โยคะ จะเป็นผู้ทำ DOT ให้

12 ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย XDR-TB
ผู้ป่วย XDR-TB ชื่อ นางณัฐิดา ทินราช อายุ 37 ปี ที่อยู่ 112 ม.9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย ผู้ป่วยรักษา 24 เดือน สิ้นสุดการรักษาเมื่อ 18 พ.ย.56  เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 57 ผู้ป่วยมีอาการไอมีเสมหะ เหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจหอบ จึงได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.ภูกระดึง และเสียชีวิตในวันที่ 31 พ.ค. 57 ผู้สัมผัสผู้ป่วย XDR-TB ชื่อนางหนู ทินราช อายุ 67 ปี (มารดา) มาเฝ้าบุตร (ผู้ป่วย XDR-TB) และมีอาการไอมีเสมหะ แพทย์ส่งตรวจ AFB เมื่อวันที่ 24 พ.ค.57ได้ผลพบเชื้อ 1+ จึงได้ดำเนินการส่งเสมหะไป ตรวจแบบ rapid test และให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่ห้องแยก รพ.ภูกระดึง เริ่มรักษา 25 พ.ค. 57 ยาที่ได้รับคือ Rifafour 4*hs Vit B complex 2*3 pc Paracetamol(500) 2*prn

13 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 27 พ.ค.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 6,897 ราย ตาย 4 ราย (นครปฐม 2 ราย สมุทรปราการ สงขลา 1 ราย) อัตราป่วยเท่ากับ 10.73/แสน. อัตราป่วยตายร้อยละ จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 53 ของประเทศ ลำดับ 6 ของภาค ลำดับ 2 ของ Zone 8

14 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 27 พ.ค.57
จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 27 พ.ค.57 จังหวัด จำนวนป่วย อัตราป่วย/แสน. จำนวนตาย อัตราป่วยตาย % ภูเก็ต 172 48.13 พัทลุง 184 35.88 ปัตตานี 224 33.56 กระบี่ 128 28.99 เพชรบุรี 134 28.66 เลย (ลำดับ 53) 29 4.62

15 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 7 ลำดับแรก ภาคอีสาน ณ วันที่ 27 พ.ค.57
จำนวนป่วย อัตราป่วย/แสน. จำนวนตาย อัตราป่วยตาย % มหาสารคาม 73 7.75 หนองคาย 30 5.87 มุกดาหาร 20 5.85 กาฬสินธุ์ 57 5.80 ศรีสะเกษ 81 5.57 เลย 29 4.62 หนองบัวลำภู 21 4.17

16 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557
- ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 พ.ค.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 34 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 5.39 /แสน. - เดือน ม.ค. 2 ราย ก.พ. 5 ราย มี.ค. 6 ราย เม.ย.10 ราย พ.ค.11 ราย - พบผู้ป่วย 9 อำเภอ 22 ตำบล 30 หมู่บ้าน - พบในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี และ 15 – 19 ปี

17 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2556 - 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี

18 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 รายสัปดาห์

19 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 31 พฤษภาคม 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวน ราย

20 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 แยกกลุ่มอายุ
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ปี จำนวน ราย

21 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภคม 2557
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสม รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค เมือง น้ำภู ม.4 1 7 18 ก.พ.57 นาโป่ง ห้วยโตก ม.1 15 15 เม.ย.57 กกดู่ ตูบโกบ ม.2 19 เม.ย.57 ห้วยหวาย ม.7 19 17 พ.ค.57 ใหม่ กุดป่อง 11 พ.ค.57 นาหนอง-ท่าแพ 21 25 พ.ค.57 กกทอง ห้วยฮ่อม ม.2 20 21 พ.ค.57 ห้วยกระทิง 2 20,20 23 พ.ค.57 24 พ.ค.57 นาด้วง นาดอกคำ ร่มเย็น ม.7 9,19 7 มี.ค.57 15 พ.ค.57 สงบ-เกิดใหม่ โนนตะวัน ม.14 นาดอกคำ ม.1 เวียงชัย ม.12 24 เม.ย.57 โพนเขาแก้ว ม.7 18 พ.ค.57

22 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท
พื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2557 ข้อมูลผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภคม 2557 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค เชียงคาน บุฮม อุมุง ม.5 1 7 22 ก.พ.57 เขาแก้ว ตาดซ้อ ม.6 17 29 เม.ย.57 ปากชม โนนสมบูรณ์ ม.9 2 9,21 8 มี.ค.57 25 พ.ค.57 สงบ-เกิดใหม่ ชมเจริญ ชมน้อย ม.2 11 20 มี.ค.57 ห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ม.1 13 5 เม.ย.57 ห้วยพิชัย ใหม่พัฒนา ม.10 14 9 เม.ย.57 ด่านซ้าย นาหอ บุ่งกุ่ม ม.1 7 ม.ค.57 โป่ง ทุ่งเทิง ม.11 4 27 ม.ค.57 อิปุ่ม ถ้ำพระ ม.7 12 25 มี.ค.57 หินแลบ ม.4 16 24 เม.ย.57

23 พื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2557
พื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2557 ข้อมูลผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภคม 2557 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค ภูเรือ ร่องจิก นาคูณ ม.3 2 11,11 16 มี.ค.57 21 มี.ค.57 ขามป้อม ม.9 1 15 17 เม.ย.57 ท่าลี่ โนนสว่าง ม.3 8 27 ก.พ.57 น้ำแคม น้ำแคม ม.3 14 7 เม.ย.57 วังสะพุง โคกขมิ้น ป่าบง ม.10 17 29 เม.ย.57 ภูกระดึง ทุ่งใหญ่ ม.1 6 14 ก.พ.57 ห้วยส้ม โนนงาม ม.9 25 ก.พ.57

24 ผลการสุ่มสำรวจกิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบ ๒ ปี ๒๕๕๗
ผลการสุ่มสำรวจกิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบ ๒ ปี ๒๕๕๗ ระยะเวลาที่สำรวจ ๑๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พื้นที่สำรวจ ๑๔ อำเภอ ๒๘ ตำบล จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน

25 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
อำเภอที่มีค่า HI มากกว่า ๑๐ จำนวน ๑๔ อำเภอ ร้อยละ ๑๐๐ ตำบล/หมู่บ้านที่มีค่าHIมากกว่า ๑๐ จำนวน ๒๕ ตำบล/หมู่บ้าน ร้อยละ ๘๙.๒๘ อำเภอทีมีค่าCI (รร./วัด/ศพด./รพ.สต.)มากกว่า ๐ จำนวน ๑๐ อำเภอ ร้อยละ ๗๑.๔๒ ตำบล/หมู่บ้านที่มีค่า CI มากกว่า ๐ จำนวน ๑๖ ตำบล/หมู่บ้าน ร้อยละ ๕๗.๑๔ ค่าHI จังหวัดเท่ากับ ๒๘.๐๒ ค่า CI จังหวัด เท่ากับ ๑๒.๖๓

26 ความสะอาด ความสะอาดบ้านเรือนประชาชน (จากการสังเกตของผู้ประเมิน)
สำรวจ จำนวน ๑,๓๒๔ หลังคา ไม่สะอาด ๖๘๕ หลังคา ร้อยละ ๕๑.๗๓ บ้านเรือนที่ไม่สะอาดส่วนใหญ่จะจัดเก็บของใช้ไม่เป็นระเบียบทั้งในและนอกบ้าน มีเศษขยะทิ้งตามบริเวณบ้านและมีหญ้ารกรอบบ้าน

27 การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยการสอบถามในประเด็น ๑. รู้ถึงการระบาดของไข้เลือดออก ๒. รู้ถึงสาเหตุและการติดต่อ ๓. รู้วิธีป้องกัน ๔.รู้ถึงการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น สำรวจ ๑,๓๒๔ หลังคา ไม่รับรู้จำนวน ๑๑๙ หลังคา ร้อยละ ๘.๙๘

28 สัดส่วน ILI จังหวัดเลย สป.18-20 (4-24 พ.ค.57)

29 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มบุคลากรปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ ข้อมูลผลงานจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 – 31 พ.ค 2557

30 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มประชาชนปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ ข้อมูลผลงานจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 – 31 พ.ค 2557

31 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ ข้อมูลผลงานจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 – 31 พ.ค 2557

32 สรุปรายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2557 จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557 ดำเนินการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด 3,705 ราย ไม่มีรายงานผู้มีอาการภายหลังได้รับวัคซีน

33 บุคลากร 9-13 มิถุนายน 2557 กำหนดการส่งวัคซีน ประชาชน
วันที่ เดือนมิถุนายน รพ. นาด้วง เลย เชียงคาน ปากชม นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว ด่านซ้าย เอราวัณ บุคลากร มิถุนายน 2557


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google