งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ความทันเวลา

3 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์โรคไข้เลือกออก สำนักระบาด 2 เมย 56 ประเทศ 17,973 เสียชีวิต 19 ราย อัตราป่วยต่อแสน 28.05 เขต 14 จำนวน 1,601 เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยต่อแสน 24.07 –(17) สุรินทร์ 485 ราย อัตราต่อแสน 35.13 – นครราชฯ 650 รายอัตราต่อแสน 25.14 – บุรีรัมย์ 326 รายอัตราต่อแสน 20.91 – ชัยภูมิ 140 รายอัตราต่อแสน 12.42

4 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งาน ระบาด สสจ. สุรินทร์ ไข้เลือดออก จำนวน 625 ราย อัตราป่วย 45.18 ต่อ ประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 237 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 432 ราย มกราคม จำนวน 217 ราย ลำดวน อัตราป่วยเท่ากับ 116.51 ต่อประชากร แสนคน

5 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6

7

8

9 1 มค – 10 เมย 56

10 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ลำ ดับ อำเภอ / สัปดาห์ที่ 010203040506070809101112131415 รว ม 1 เมือง 1020141182010138 51 13 3 2 ชุมพลบุรี 32 23 1 1 2 14 3 ท่าตูม 44458846536356273 4 จอมพระ 223 4 23 1 17 5 ปราสาท 32211233114616137 6 กาบเชิง 321224111135122 40 7 รัตนบุรี 12 1 234463441 35 8 สนม 133 1112 112 16 9 ศีขรภูมิ 143111 311132 22 10 สังขะ 65574516631053 75 11 ลำดวน 1681 23223242 36 12 สำโรงทาบ 110323233112 2 33 13 บัวเชด 112 131126113 23 14 พนมดงรัก 2 21 5 15 ศรีณรงค์ 4113118112 23 16 เขวาสินรินทร์ 32122111231 19 17 โนนนารายณ์ 2121 1 32 372 24 รวม 40705138355453573448443443213 62 5

11 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2556 อำเภอตำบลหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ยอด สะสม ก่อน สัปดาห์ ที่ 9 91011121314 ท่า ตูม กระสัง 41 3 ท่าตูม หนอง เมธีพะเนา 22 0 ปราสา ท โชคนา สาม 2 0 ปราสา ท เชื้อเพ ลิง 3 0 กาบ เชิงคูตันราวนคร 21 8 กาบ เชิงคูตันหนองโย 11 1 กาบ เชิงด่าน โคก เจริญ 3 0 กาบ เชิงด่านไผ่เงิน 3 0 กาบ เชิง โคก ตะเคียน หินโคน 323 1

12 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอตำบลหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ยอด สะสม ก่อน สัปดาห์ ที่ 9 91011121314 รัตนบุรีธาตุดู่ 11 0 รัตนบุรีแกดงเมย 212 2 รัตนบุรีไผ่ คอน สวรรค์ 131 1 ศีขรภูมิตรึม กา เจาะ 21 0 สำโรง ทาบ หนอง ไผ่ ล้อม ไทร 12 0 บัวเชดสะเดา สน พัฒนา 3 0 เขวาสินริ นทร์ตากูก ตาก แดด 21 1 โนน นารายณ์ระเวียงซาด 41 0

13 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 9 24 กพ – 2 มีค สัปดาห์ที่ 103 มีค – 9 มีค สัปดาห์ที่ 1110 มีค - 16 มีค สัปดาห์ที่ 12 17 มีค – 23 มีค สัปดาห์ที่ 1324 มีค - 30 มีค สัปดาห์ที่ 14 31 มีค – 6 เมย.

14 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ไข้หวัด

15 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ไข้หวัด H7N9 ประเทศจีน ผู้ป่วย 28 ราย เสียชีวิต 9 ราย กระจายใน 4 มณฑล – มณฑลเซี่ยงไฮ้ ผู้ยืนยันติดเชื้อ 13 ราย เสียชีวิต 5 ราย – มณฑลเจียงซู ผู้ยืนยันติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย – มณฑลเจ้อเจียง 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย – อานฮุย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google