งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ความทันเวลา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 สถานการณ์โรคไข้เลือกออก สำนักระบาด 2 เมย 56
สถานการณ์โรคไข้เลือกออก สำนักระบาด 2 เมย 56 ประเทศ 17,973 เสียชีวิต 19 ราย อัตราป่วยต่อแสน เขต 14 จำนวน 1,601 เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยต่อแสน (17) สุรินทร์ ราย อัตราต่อแสน 35.13 นครราชฯ 650 ราย อัตราต่อแสน 25.14 บุรีรัมย์ 326 ราย อัตราต่อแสน 20.91 ชัยภูมิ 140 ราย อัตราต่อแสน 12.42 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์
ไข้เลือดออก จำนวน 625 ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย กลุ่มอายุ ปี จำนวน 237 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 432 ราย มกราคม จำนวน 217 ราย ลำดวน อัตราป่วยเท่ากับ ต่อประชากรแสนคน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
1 มค – 10 เมย 56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ลำดับ อำเภอ/สัปดาห์ที่ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 รวม 1 เมือง 20 8 5 133 2 ชุมพลบุรี 3 ท่าตูม 4 6 73 จอมพระ 17 ปราสาท 37 กาบเชิง 40 7 รัตนบุรี 35 สนม 16 9 ศีขรภูมิ 22 สังขะ 75 ลำดวน 36 สำโรงทาบ 33 บัวเชด 23 พนมดงรัก ศรีณรงค์ เขวาสินรินทร์ 19 โนนนารายณ์ 24 70 51 38 54 53 57 34 48 44 43 21 625 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เมษายน 2556 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ยอดสะสมก่อน สัปดาห์ที่9 9 10 11 12 13 14 ท่าตูม กระสัง 4 1 3 หนองเมธี พะเนา 2 ปราสาท โชคนาสาม เชื้อเพลิง กาบเชิง คูตัน ราวนคร 8 หนองโย ด่าน โคกเจริญ ไผ่เงิน โคกตะเคียน หินโคน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ยอดสะสมก่อน สัปดาห์ที่9 9 10 11 12 13 14 รัตนบุรี ธาตุ ดู่ 1 แก ดงเมย 2 ไผ่ คอนสวรรค์ 3 ศีขรภูมิ ตรึม กาเจาะ สำโรงทาบ หนองไผ่ล้อม ไทร บัวเชด สะเดา สนพัฒนา เขวาสินรินทร์ ตากูก ตากแดด โนนนารายณ์ ระเวียง ซาด 4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สัปดาห์ที่ กพ – 2 มีค สัปดาห์ที่ มีค – 9 มีค สัปดาห์ที่ มีค มีค สัปดาห์ที่ มีค – 23 มีค สัปดาห์ที่ มีค มีค สัปดาห์ที่ มีค – 6 เมย. งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ไข้หวัด งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ไข้หวัด H7N9 ประเทศจีน ผู้ป่วย 28 ราย เสียชีวิต 9 ราย กระจายใน 4 มณฑล มณฑลเซี่ยงไฮ้ ผู้ยืนยันติดเชื้อ 13 ราย เสียชีวิต 5 ราย มณฑลเจียงซู ผู้ยืนยันติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย มณฑลเจ้อเจียง 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย อานฮุย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google