งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม ของเพื่อนสนิท 2 สอนโดย นายสมศักดิ์ ทองเงิน

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ชายกับหญิง และการปฏิบัติตน ที่ดีในการคบเพื่อน

3 การคบเพื่อน 1. กลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือ 2. กลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เรียน
6 การคบเพื่อน 1. กลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือ 2. กลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เรียน

4 7 การคบเพื่อนต่างเพศ 1. คบกันเป็นบางครั้งบางคราว 2. คบกันเป็นประจำ

5 1. เที่ยวกลางคืน 2. เที่ยวต่างจังหวัด 3. เที่ยวงานปาร์ตี้
8 การคบเพื่อนในกลุ่มชอบเที่ยว 1. เที่ยวกลางคืน 2. เที่ยวต่างจังหวัด 3. เที่ยวงานปาร์ตี้

6 9 การคบเพื่อนในกลุ่มติดยาเสพย์ติด 1. บุหรี่ 2. สุรา 3. ยาบ้า

7 การกำหนดเป้าหมายของชีวิต
10 การกำหนดเป้าหมายของชีวิต 1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 2. มีความฝัน 3. มีความขยันหมั่นเพียร

8 4. มีคุณธรรม 5. มีการพัฒนาตนเอง 6. ยึดถือกฏหมายจารีต ประเพณีของสังคม
11 4. มีคุณธรรม 5. มีการพัฒนาตนเอง 6. ยึดถือกฏหมายจารีต ประเพณีของสังคม

9 ผลกระทบการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร 1. ทำให้เสียการเรียน
12 ผลกระทบการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร 1. ทำให้เสียการเรียน 2. ทำให้เสียอนาคต 3. เกิดความเสียใจ ผิดหวัง

10 4. มีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 5. มีการตัดสินใจผิด ฆ่าตัวตาย
13 4. มีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 5. มีการตัดสินใจผิด ฆ่าตัวตาย 6. เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย 7. เสื่อมเสียชื่อเสียง 8. เป็นภาระผู้ปกครอง 9. เศรษฐกิจไม่ดี

11 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 1. แรงผลักดันของฮอร์โมน
14 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 1. แรงผลักดันของฮอร์โมน 2. การรับสิ่งเร้ากระตุ้นของอารมณ์ 3. สถานเริงรมย์ต่างๆ 4. โอกาสที่เอื้ออำนวย

12 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัจจุบันมีมากขึ้น ในวัยรุ่น
15 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัจจุบันมีมากขึ้น ในวัยรุ่น เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ - วัยรุ่นไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ - ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ - สภาพร่างกายของมารดา - การเตรียมตัว และความรับผิดชอบ

13 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 1. อยู่ในที่ลับตาสองคน
16 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 1. อยู่ในที่ลับตาสองคน 2. แต่งกายในชุดที่ไม่เหมาะสม 3. ยอมให้เพศตรงข้ามมากอดจูบ ลูบคลำได้ง่าย 4. ไว้ใจคนแปลกหน้าที่มาตีสนิท ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

14 5. ดื่มสุรา หรือขาดสติในการ ยับยั้งชั่งใจ 6. ปล่อยกายปล่อยใจไปตาม
17 5. ดื่มสุรา หรือขาดสติในการ ยับยั้งชั่งใจ 6. ปล่อยกายปล่อยใจไปตาม แรงปรารถนาของอารมณ์ 7. ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เช่นหนังสือ วิดีโอลามก ครูสมศักดิ์ ทองเงิน


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google