งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน ชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน ชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน ชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน ชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ ดูแลโดย Care Giver ได้รับการ ดูแลโดย Care Giver 1

3 การฝากครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ได้รับ การฝากครรภ์เร็ว ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 2

4 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( Teenage Pregnancy ) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( Teenage Pregnancy ) ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้ไม่ เกินร้อยละ 18 ลดอัตราการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ให้เกินร้อยละ 18 ( ปัจจุบันร้อยละ 20 ) 3

5 การพัฒนาระบบบริการให้ดี ยิ่งขึ้น (Better Service) มีทางด่วนให้ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เปิดบริการถึง 20.00 น. รพ. สต. จัดคลินิกเฉพาะทาง / นอกเวลา รพช. รพศ. ได้พบหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกล ได้ยาเดียวกัน จัดระบบทางด่วน / ระบบ นัดหมาย 4

6 5 การส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค เบาหวานและความดัน โลหิตสูง เน้นการคัดกรองโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

7 6 การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด บำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และติดตามหลังบำบัด TO BE NUMBER ONE

8 การใช้จ่ายงบประมาณ งบ ผลผลิต ปีงบประมาณ 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ งบ ผลผลิต ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 ( ต. ค. – ธ. ค.57) > 50 % ไตรมาสที่ 2 ( ม. ค. – มี. ค.58) = 70 % ไตรมาสที่ 3 ( เม. ย. – มิ. ย.58) = 85 % ไตรมาสที่ 4 ( ก. ค. – ก. ย.58) = 100 % 7

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน ชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google