งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนา รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ทำไมต้องเป็น รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ทำไมระดับจังหวัด สสจ. ไม่รักษา ระดับอำเภอ สสอ. ไม่รักษา แต่ PCU และ สอ. มีครบทุกอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนา รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ทำไมต้องเป็น รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ทำไมระดับจังหวัด สสจ. ไม่รักษา ระดับอำเภอ สสอ. ไม่รักษา แต่ PCU และ สอ. มีครบทุกอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัมมนา รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

3 ทำไมต้องเป็น รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ทำไมระดับจังหวัด สสจ. ไม่รักษา ระดับอำเภอ สสอ. ไม่รักษา แต่ PCU และ สอ. มีครบทุกอย่าง ทั้ง รักษา ส่งเสริม ป้องกัน... สารพัด

4 ทำไม ต้องให้ รพศ. / รพท. / รพช. ทำงานส่งเสริมสุขภาพด้วย คำตอบ ไม่ใช่เพราะงบประมาณ ถ้ารักษาอย่างเดียว จะทำงานไม่ทัน งานหนักเกินไป ก็... ลาออก ?

5 ประสบการณ์ งาน รพ. ส่งเสริมสุขภาพ อุบัติเหตุ... ตัวอย่างที่ดี  หมอศัลย์ประสาท การขาด O 2 ในเด็กแรกเกิด  หมอสูติ ไข้เลือดออก  หมอเด็ก เบาหวาน + ความดันโลหิตสูง  หมออายุรกรรม ฟันผุในเด็ก  หมอฟัน ฯลฯ

6 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 การออกกำลังกาย - ผู้นำ อาหารมีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย คนไทยเติบใหญ่ พร้อม IQ, EQ - โภชนากร - ทุกคนใน รพ.

7 การลดอัตรา ป่วย / ตาย มะเร็งเต้านม SBE มะเร็งปากมดลูก Pap & VIA โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้หญิง Women Heart Disease and Stroke28 กย. 46

8 การลดอัตรา ป่วย / ตาย HIV- PMTCT Plus Tuberculosis- DOTS ? ไข้เลือดออก - อสม. น้อย

9 สิ่งแวดล้อ ม ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ สุขาน่าใช้ ตลาดสดน่าซื้อ สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ วัดส่งเสริมสุขภาพ

10 สุขภาพจิต เด็ก Autistic คลินิกพัฒนาการ – คลังนิทาน To Be Number One Friend Corner วัยรุ่น... ไม่วุ่นวาย

11 รพ. ส่งเสริม สุขภาพ Center of Excellence in Health Care การแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริการ – Service & Spa !

12 ได้อะไร จากการเป็น รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ได้เงิน ได้บุญ ได้ความท้าทาย !

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สัมมนา รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ทำไมต้องเป็น รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ทำไมระดับจังหวัด สสจ. ไม่รักษา ระดับอำเภอ สสอ. ไม่รักษา แต่ PCU และ สอ. มีครบทุกอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google