งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน ข้อมูลครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำฟัน และ xrays ให้ใส่รหัส ครุภัณฑ์ทุกตัว ข้อมูลทรัพยากรสำคัญ ปี 2558 ที่ต้อง Update ให้เป็นปัจจุบันโดย CUP ระดับประเทศ web www.yimsodsai.com ระดับเขต 9 web www.identdata.com กำหนด Export ข้อมูลให้ส่วนกลาง วันที่ 15 ธค

2 รายงานทันตสาธารณสุข รายงาน ทส 003 บน identdata ปีละ 2 ครั้ง – รายละเอียดข้อมูล รร. ปลอดน้ำอัดลม ปลอดขนมกรุบกรอบ รายงานผลงานฟันเทียมพระราชทาน ลงในโปรแกรม ฟันเทียม – รายงานเป็นปัจจุบัน * รายงานรากฟันเทียม – ผลงานการลงทะเบียน สะสมทุกสัปดาห์ ทาง Line รายงานที่ต้องกรอกข้อมูล

3 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการตรวจฟันและฝึกทักษะการแปรงฟัน ในเด็ก 0-3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด และ QOF สปสช ระบบรายงาน 43 แฟ้ม จะต้องลงทั้ง 2 ส่วนคือ 1.Precedure_opd ( ตรวจช่องปาก และฝึกทักษะการแปรงฟัน รหัส icd10tm 2330011 และ 2338610 ) 2. แฟ้ม dental ( ตรวจช่องปาก )

4 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการทา Fluoride Varnish ในเด็ก 0-3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด ระบบรายงาน 43 แฟ้ม Precedure_opd ( รหัส icd10tm 237-70-20 และ 237-70- 21 )

5 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการตรวจฟันในเด็กนร. ชั้น ป 1 ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 90 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด – ระบบรายงาน 43 แฟ้ม – 1. ต้องลง Dental แฟ้ม และนับคนที่อายุ ๖ปี - ๖ปี๑๑เดือน๒๙ – 2. หากปรับโปรแกรมแล้ว ไม่นับซ้ำ (distinct) pid ใช้ปี พ. ศ. (1 มค.-31 ธค.) + denttype=3 + schooltype=2,3,4,5 + class=1 ระดับเขต / QOF นับ รหัสตรวจฟัน 2330011 ที่เป็นเด็ก ป 1

6 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการ Sealant ในเด็กนร. ชั้น ป 1 ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 55 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด /QOF – ระบบรายงาน 43 แฟ้ม – รหัส ICD10tm '2377030','2387030' ระดับเขต / QOF นับ รหัสตรวจฟัน 2330011 ที่เป็นเด็ก ป 1

7 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขต รับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่หน่วย บริการปฐมภูมิ 200 ครั้ง / 1000 ประชากร เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด – ระบบรายงาน 43 แฟ้ม – ทุกรหัสการรักษา

8 รายงานที่ได้จากการสำรวจ ข้อมูลในพื้นที่ เด็กปฐมวัย ( 3 ปี ) มีฟันน้ำนมผุไม่เกิน ร้อยละ 53 เป็นตัวชี้วัด MOU เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด – ให้อำเภอสำรวจข้อมุลในพื้นที – รายงานใน ระบบสภาวะทันตสุขภาพ identdata ในเดือน มิถุนายน – หากไม่มีผลการสำรวจจะใช้ ผลสำรวจของจังหวัด ร้อยละ 57 ( ตกเกณฑ์ )


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google