งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน ข้อมูลครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำฟัน และ xrays ให้ใส่รหัส ครุภัณฑ์ทุกตัว ข้อมูลทรัพยากรสำคัญ ปี 2558 ที่ต้อง Update ให้เป็นปัจจุบันโดย CUP ระดับประเทศ web ระดับเขต 9 web กำหนด Export ข้อมูลให้ส่วนกลาง วันที่ 15 ธค

2 รายงานทันตสาธารณสุข รายงาน ทส 003 บน identdata ปีละ 2 ครั้ง – รายละเอียดข้อมูล รร. ปลอดน้ำอัดลม ปลอดขนมกรุบกรอบ รายงานผลงานฟันเทียมพระราชทาน ลงในโปรแกรม ฟันเทียม – รายงานเป็นปัจจุบัน * รายงานรากฟันเทียม – ผลงานการลงทะเบียน สะสมทุกสัปดาห์ ทาง Line รายงานที่ต้องกรอกข้อมูล

3 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการตรวจฟันและฝึกทักษะการแปรงฟัน ในเด็ก 0-3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด และ QOF สปสช ระบบรายงาน 43 แฟ้ม จะต้องลงทั้ง 2 ส่วนคือ 1.Precedure_opd ( ตรวจช่องปาก และฝึกทักษะการแปรงฟัน รหัส icd10tm และ ) 2. แฟ้ม dental ( ตรวจช่องปาก )

4 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการทา Fluoride Varnish ในเด็ก 0-3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด ระบบรายงาน 43 แฟ้ม Precedure_opd ( รหัส icd10tm และ )

5 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการตรวจฟันในเด็กนร. ชั้น ป 1 ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 90 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด – ระบบรายงาน 43 แฟ้ม – 1. ต้องลง Dental แฟ้ม และนับคนที่อายุ ๖ปี - ๖ปี๑๑เดือน๒๙ – 2. หากปรับโปรแกรมแล้ว ไม่นับซ้ำ (distinct) pid ใช้ปี พ. ศ. (1 มค.-31 ธค.) + denttype=3 + schooltype=2,3,4,5 + class=1 ระดับเขต / QOF นับ รหัสตรวจฟัน ที่เป็นเด็ก ป 1

6 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานการ Sealant ในเด็กนร. ชั้น ป 1 ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 55 – เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด /QOF – ระบบรายงาน 43 แฟ้ม – รหัส ICD10tm ' ',' ' ระดับเขต / QOF นับ รหัสตรวจฟัน ที่เป็นเด็ก ป 1

7 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์ ผลงานร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขต รับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่หน่วย บริการปฐมภูมิ 200 ครั้ง / 1000 ประชากร เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด – ระบบรายงาน 43 แฟ้ม – ทุกรหัสการรักษา

8 รายงานที่ได้จากการสำรวจ ข้อมูลในพื้นที่ เด็กปฐมวัย ( 3 ปี ) มีฟันน้ำนมผุไม่เกิน ร้อยละ 53 เป็นตัวชี้วัด MOU เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด – ให้อำเภอสำรวจข้อมุลในพื้นที – รายงานใน ระบบสภาวะทันตสุขภาพ identdata ในเดือน มิถุนายน – หากไม่มีผลการสำรวจจะใช้ ผลสำรวจของจังหวัด ร้อยละ 57 ( ตกเกณฑ์ )


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและรายงานทันต สาธารณสุข 2558 1. ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข 13 หลักทุกคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google