งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและรายงานทันตสาธารณสุข2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและรายงานทันตสาธารณสุข2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและรายงานทันตสาธารณสุข2558
ข้อมูลทรัพยากรสำคัญ ปี2558 ที่ต้อง Update ให้เป็นปัจจุบันโดย CUP ระดับประเทศ web ระดับเขต 9 web 1.ข้อมูลทันตบุคลากรในระบบ identdata 2.ข้อมูลครุภัณฑ์ทันตกรรม ในระบบ identdata ข้อมูลทันตบุคลากร ให้ใส่เลข13หลักทุกคน ข้อมูลครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำฟัน และ xrays ให้ใส่รหัสครุภัณฑ์ทุกตัว กำหนด Export ข้อมูลให้ส่วนกลาง วันที่ 15 ธค

2 รายงานทันตสาธารณสุข รายงานที่ต้องกรอกข้อมูล
รายงาน ทส003 บน identdata ปีละ 2 ครั้ง รายละเอียดข้อมูล รร.ปลอดน้ำอัดลม ปลอดขนมกรุบกรอบ รายงานผลงานฟันเทียมพระราชทาน ลงในโปรแกรมฟันเทียม รายงานเป็นปัจจุบัน * รายงานรากฟันเทียม ผลงานการลงทะเบียน สะสมทุกสัปดาห์ ทาง Line

3 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์
ผลงานการตรวจฟันและฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็ก 0-3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด และ QOF สปสช ระบบรายงาน 43 แฟ้ม จะต้องลงทั้ง 2 ส่วนคือ 1.Precedure_opd ( ตรวจช่องปาก และฝึกทักษะการแปรงฟัน รหัส icd10tm และ ) 2.แฟ้ม dental ( ตรวจช่องปาก )

4 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์
ผลงานการทาFluoride Varnish ในเด็ก 0-3 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด ระบบรายงาน 43 แฟ้ม Precedure_opd (รหัส icd10tm และ )

5 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์
ผลงานการตรวจฟันในเด็กนร.ชั้น ป1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด ระบบรายงาน 43 แฟ้ม 1.ต้องลง Dental แฟ้ม และนับคนที่อายุ ๖ปี-๖ปี๑๑เดือน๒๙ 2. หากปรับโปรแกรมแล้ว ไม่นับซ้ำ (distinct) pid ใช้ปี พ.ศ. (1มค.-31ธค.) + denttype=3 + schooltype=2,3,4,5 + class=1 ระดับเขต / QOF นับ รหัสตรวจฟัน ที่เป็นเด็ก ป1

6 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์
ผลงานการ Sealant ในเด็กนร.ชั้น ป1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด /QOF ระบบรายงาน 43 แฟ้ม รหัส ICD10tm ' ',' ' ระดับเขต / QOF นับ รหัสตรวจฟัน ที่เป็นเด็ก ป1

7 รายงานที่เรียกจาก HDC update ทุกสัปดาห์
ผลงานร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 200 ครั้ง / 1000 ประชากร เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ทุกรหัสการรักษา

8 รายงานที่ได้จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่
เด็กปฐมวัย ( 3 ปี ) มีฟันน้ำนมผุไม่เกิน ร้อยละ 53 เป็นตัวชี้วัดMOU เป็นตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด ให้อำเภอสำรวจข้อมุลในพื้นที รายงานใน ระบบสภาวะทันตสุขภาพ identdata ในเดือน มิถุนายน หากไม่มีผลการสำรวจจะใช้ ผลสำรวจของจังหวัด ร้อยละ 57 ( ตกเกณฑ์ )


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและรายงานทันตสาธารณสุข2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google