งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท Empire Cloth จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท Empire Cloth จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท Empire Cloth จำกัด
แผนธุรกิจ บริษัท Empire Cloth จำกัด กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ
KP KA VP CR CS Key Partners Key Activities Value Proposition Customer Relationship Customer Segmentation การออกแบบ ผู้ผลิต ช่วยเหลือสังคม การออกแบบ ขายปลีก ต่างประเทศ นักออกแบบ KR CH ขายส่ง ในประเทศ Key Resources การออกแบบ Channel ผู้จัดจำหน่าย shop แหล่งวัตถุดิบ Social Network CS RS รายได้จากการขาย ค่าจ้างผลิต Cost Structure Revenue Stream

3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง
สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง พยายามใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าสอดคล้องกับเทรนด์

4 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย
ธุรกิจเสื้อผ้างานปาร์ตี้สำหรับเด็ก เป็นตลาดเฉพาะ ปัจจุบันใช้สื่อโซเชียล เน็ทเวอร์ค เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร (facebook.com/theprincesshours) และ มีร้านที่โบเบ้ทาวเวอร์ (498/315 โบเบ้ทาวเวอร์2 ชั้น2 โซน5A) ขายส่ง-ปลีกให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมโครงการ ฯ ทำให้ผู้ประกอบการ รู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถสร้างเว็บไซต์ เพื่อขยายช่องทางค้าขายในอนาคตได้

5 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสมาชิกและรายงานความเคลื่อนไหวของกิจการ

6 สร้างเว็บไซต์ใหม่เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt บริษัท Empire Cloth จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google