งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท Empire Cloth จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท Empire Cloth จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท Empire Cloth จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure ช่วยเหลื อสังคม shop รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ขายปลีก ต่างประเ ทศ การ ออกแบบ แหล่ง วัตถุดิบ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย ขายส่ง ใน ประเทศ Social Network การ ออกแบบ

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง พยายาม ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี คุณค่าสอดคล้องกับเทรนด์

4 4 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย ธุรกิจเสื้อผ้างานปาร์ตี้สำหรับเด็ก เป็นตลาดเฉพาะ ปัจจุบันใช้สื่อโซ เชียล เน็ทเวอร์ค เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร (facebook.com/theprincesshours) และ มีร้านที่โบเบ้ทาวเวอร์ (498/315 โบเบ้ทาวเวอร์ 2 ชั้น 2 โซน 5A) ขายส่ง - ปลีกให้กับลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมโครงการ ฯ ทำให้ผู้ประกอบการ รู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถสร้าง เว็บไซต์ เพื่อขยายช่องทางค้าขายในอนาคตได้facebook.com/theprincesshours

5 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสมาชิกและ รายงานความเคลื่อนไหวของกิจการ

6 สร้างเว็บไซต์ใหม่เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท Empire Cloth จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google