งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software จัดทำโดย นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล ชั้น ม.4/7 เลขที่ 31 โรงเรียนจักรคำ คณาทรลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software จัดทำโดย นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล ชั้น ม.4/7 เลขที่ 31 โรงเรียนจักรคำ คณาทรลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 software จัดทำโดย นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล ชั้น ม.4/7 เลขที่ 31 โรงเรียนจักรคำ คณาทรลำพูน

2 Software คืออะไร? Software ( ซอฟแวร์ ) เป็นองประกอบ ของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงาน เราไม่สามารถ สัมผัสได้ ซอฟแวร์จึงเป็นเหมือนตัว เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับ คอมพิวเตอร์ ให้สื่อสารเข้ากันได้

3

4 Software ( ซอฟแวร์ ) แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท 1. Software ระบบ 2. Software ประยุกต์

5 Software ระบบ หรือ Operating Software เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ ประสานงานการทำงานของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ตั้งแต่ บู๊ตเครื่อง การ ทำสำเนา และการจัดเก็บระบบ ของดิสก์ เป็นคำสั่งสำเร็จรูป โดยผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแล้วจาก โรงงานผลิต ออกแบบมาเพื่อ การปฏิบัติควบคุมการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์

6 Software ระบบ แบ่งได้ 4 ชนิด 1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หมายถึง ชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ เช่น Windows XP,windows 7, windows 8, Dos, Mac OS, Linux เป็นตั้น 2. ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver) คือซอฟแวร์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware เข้ากับ Software ระบบปฏิบัติการอีกทีเช่นเมื่อเราชื้อ กล้อง Webcam มาต่อกับคอมพิวเตอร์จะมี ซอฟแวร์ของกล้องเว็บแคมอีกตัวหนึ่งที่จะต้อง ติดตั้งด้วยจึงจะทำให้กล้องสามารถใช้งานกับ คอมพิวเตอร์นั้นได้

7 3. ตัวแปลภาษาจาก Source Code ให้เป็น Object Code คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปล ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงเพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์เข้าใจว่าต้องการให้ทำอะไรจะ แปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อนแล้วทำการ ลิ้ง (Link) เพื่อให้ได้คำส่งที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เข้าใจ จะขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาจา วา (Java) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษา SQL ภาษา HTML เป็นต้น 4. ยูทิลิตี้โปรแกรม (Utility Program) คือ ซอฟต์แวร์เสริมช่วยให้เครื่องทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เครื่องทำงานได้ ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรม Defrag เป็นต้น

8 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟแวร์เฉพาะด้าน 2. ซอฟแวร์ทั่วไป

9 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะ อย่างที่เราต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการทำบัญชีจ่าย เงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการ ทำสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็ มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกัน ออกไปตามความต้องการ หรือกฏเกณฑ์ของ แต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วน ของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้ โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัว พัฒนา

10 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรม ประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงาน ประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำ โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่ จะไม่สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไข โปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม เอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และ ค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ ต้องเวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรม สำเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงานมรา ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการ เขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็น ต้น

11 http://www.solutioncomit.com/computer -basic/software-it/ อ้างอิงจาก http://www.thaiwbi.com/course/Intro_co m/Intro_com/wbi1/hie/page42.htm


ดาวน์โหลด ppt Software จัดทำโดย นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล ชั้น ม.4/7 เลขที่ 31 โรงเรียนจักรคำ คณาทรลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google