งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB 2. การเขียนวงจรลอจิก จากสมการลอจิก. การเขียนวงจรลอจิกจาก สมการลอจิก ตัวอย่าง : จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก Y=(AB + AB’)’ ตารางความจริง ABY001011100110ABY001011100110.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB 2. การเขียนวงจรลอจิก จากสมการลอจิก. การเขียนวงจรลอจิกจาก สมการลอจิก ตัวอย่าง : จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก Y=(AB + AB’)’ ตารางความจริง ABY001011100110ABY001011100110."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB 2. การเขียนวงจรลอจิก จากสมการลอจิก

2 การเขียนวงจรลอจิกจาก สมการลอจิก ตัวอย่าง : จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก Y=(AB + AB’)’ ตารางความจริง ABY001011100110ABY001011100110

3 จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก พร้อมทั้งเขียนตารางความจริงแสดงการ ทำงานของวงจรโดยให้ทดสอบกับ ซอฟต์แวร์  (A + B’) ( B + C’)  ((A + B)’ + C’)’  ((AB + C ) (A + BC))’  ((A’B’) + (A’B))’  AB + A(B + C) + B(B + C)  (AB + AC)’ + A’B’C  (A’ + AB) (A’B)  (A’B + C)’(A + C)  (A(B + C’) + A’B) D  (((A’ + B)’(BC)’)’ + (D’ + E)’)’


ดาวน์โหลด ppt LAB 2. การเขียนวงจรลอจิก จากสมการลอจิก. การเขียนวงจรลอจิกจาก สมการลอจิก ตัวอย่าง : จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก Y=(AB + AB’)’ ตารางความจริง ABY001011100110ABY001011100110.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google