งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์ KMITL นาย อนิรุทธิ์ พัชรวิจิตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ PSU

3

4

5 Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class Image Processi ng User Interfa ce RS232 Interface Displ ay Automatic Manual

6

7 10 ซม. ถึง 10 เมตร

8

9

10

11 รายละเอียด มีนาคมเมษายนพฤษภาคม 1. ศึกษา MFC, Open CV 2. ศึกษา Image Processing, RS ออกแบบและจัดทำฐาน วางกล้อง 4. Implementation 5. Integrate Document

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google