งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์ KMITL นาย อนิรุทธิ์ พัชรวิจิตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ PSU

3

4

5 Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class Image Processi ng User Interfa ce RS232 Interface Displ ay Automatic Manual

6

7 10 ซม. ถึง 10 เมตร

8

9

10

11 รายละเอียด มีนาคมเมษายนพฤษภาคม 1. ศึกษา MFC, Open CV 2. ศึกษา Image Processing, RS232 3. ออกแบบและจัดทำฐาน วางกล้อง 4. Implementation 5. Integrate 4 1 2 3 4 6. Document

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google