งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BINARY GRAPHICS CO.,LTD. บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด Answer Sheet Scoring System MCTA The Education Solutions Canon Authorized Master Dealer Since Year.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BINARY GRAPHICS CO.,LTD. บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด Answer Sheet Scoring System MCTA The Education Solutions Canon Authorized Master Dealer Since Year."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BINARY GRAPHICS CO.,LTD. บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด Answer Sheet Scoring System MCTA The Education Solutions Canon Authorized Master Dealer Since Year 2000

2 The Education Solutions Image Base Processing (IBP)  การอ่านการทำเครื่องหมายบน แบบฟอร์ม กระดาษที่กำหนดพื้นที่การ อ่านไว้ แล้วแปลผลตำแหน่งที่มีการทำ เครื่องหมายให้เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร กระดาษ แบบฟอร์ม ข้อมูลตัวเลขหรือ ตัวอักษร

3 The Education Solutions เทคโนโลยีในการอ่านการทำเครื่องหมาย บนกระดาษคำตอบในปัจจุบัน  การอ่านด้วยเครื่อง Optical Mark Read (OMR) OptScan, ScanMark, ScanTron, …  การอ่านด้วยระบบ Image Base Processing (IBP) ซึ่งได้รับการวิจัย และพัฒนาในประเทศไทยโดย บริษัทไบนารี กราฟิก จำกัด ทั้งหมด บริษัทไบนารี กราฟิก จำกัด ทั้งหมด

4 The Education Solutions ตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษคำตอบ แบบ OMR

5 The Education Solutions ตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษคำตอบ แบบ IBP

6 The Education Solutions จุดเด่นของระบบ Answer Sheet Scoring MCTA 4.5  ทำเครื่องหมายได้ทั้งปากกา, เมจิก หรือดินสอ 2B  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผู้ตอบเทียบ กับฐานข้อมูลได้  สามารถปรับแก้ความถูกต้องของรหัสผู้ตอบ และ ตัวเลือกตอบที่ไม่ชัดเจนได้โดยเทียบกับภาพเอกสาร ได้ทันที โดยไม่ต้องอ่านกระดาษคำตอบใหม่  สามารถประมวลผลคำตอบได้พร้อมกันหลายเครื่อง บนเครือข่าย LAN ได้  รองรับรหัสผู้ตอบ 13 หลัก 5 ตัวเลือกตอบ 300 ข้อ คำถาม  การจัดทำกระดาษคำตอบสามารถทำได้โดย สั่งพิมพ์, ถ่ายเอกสาร, Copy-Print

7 The Education Solutions Answer Sheet Scoring MCTA Customer Reference  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ราชบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สระบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี นพรัตน์วชิระ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ **  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ **  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง **

8 The Education Solutions Answer Sheet Scoring MCTA Customer Reference  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์แพทย์คลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก

9 The Education Solutions Answer Sheet Scoring MCTA Customer Reference  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ยะลา  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา  โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์  โรงเรียนหอวัง  โรงเรียนทวีธาภิเษก  โรงเรียนโพธิสาพิทยากร  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  โรงเรียนดอนเมืองทหาร อากาศบำรุง  โรงเรียนนวมินทร์เตียมอุดม พัฒนาการ

10 The Education Solutions IDES ระบบอ่าน ข้อมูลแบบ ประเมิน, แบบสอบถาม 10 % 80 % ระบบจัดเก็บ เอกสาร Binary Document MCTA/ IA ระบบและ วิเคราะห์ ข้อสอบแบบ ปรนัย

11 The Education Solutions สาธิตการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt BINARY GRAPHICS CO.,LTD. บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด Answer Sheet Scoring System MCTA The Education Solutions Canon Authorized Master Dealer Since Year.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google