งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายณัชนนท์ วงษ์วิไล นายดนัยนันท์ เก่าเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายณัชนนท์ วงษ์วิไล นายดนัยนันท์ เก่าเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721
ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ Virtual Fitting Room Using Augmented Reality นายณัชนนท์ วงษ์วิไล นายดนัยนันท์ เก่าเงิน

2 ภาพโดยรวมของระบบ

3 รายละเอียดของการพัฒนา

4 รายละเอียดของการพัฒนา
Source media Video file 640x480 Webcam 640x480 Output Input image Background image

5 รายละเอียดของการพัฒนา
Source preprocessing Convert color model Remove noise Output Input and background image (RGB, HSV, Grayscale)

6 รายละเอียดของการพัฒนา
Feature extraction Silhouette extraction Skin extraction Output Silhouette image Skin segmented image H-S histogram of skin color

7 Feature extraction Silhouette extraction
Silhouette extraction using brightness difference* *ที่มา : Y. Kuno, T. Watanable, Y. Shimosakoda, and S. Nakagawa, “Automated detection of human for visual surveillance system.” Proc. 13th IEEE Conf. on Pattern Recognition, vol. 3, pp , 1996.

8 Feature extraction Skin extraction
Skin extraction using H-S histogram* H-S Histogram Back projection *ที่มา : Matheen Siddiqui and Gerard Medioni, “Robust real-time upper body limb detection and tracking,” Video surveillance and sensor networks, Proceedings of the 4th ACM international workshop on, 2006.

9 รายละเอียดของการพัฒนา
Human pose estimation Head detection Torso detection Upper arms detection Output Coordinate of head and shoulders position Degree of upper arms direction

10 Human pose estimation Head detection* Vertical projection histogram
15% area from the top of graph 15 % *ที่มา : Lim Siew Hooi, G.Sainarayanan and Liau Chung Fan, “Human Pose Modelling and Body Tracking from Monocular Video Sequences,” International Conference on Intelligent and Advanced Systems, 2007.

11 Human pose estimation Torso detection* 20% of height from top of head
Distance transform *ที่มา : Lim Siew Hooi, G.Sainarayanan and Liau Chung Fan, “Human Pose Modelling and Body Tracking from Monocular Video Sequences,” International Conference on Intelligent and Advanced Systems, 2007.

12 Human pose estimation Torso detection Distance Transform +
Old shoulder distance

13 Human pose estimation Upper arms detection Patch around shoulder
Hough transform

14 รายละเอียดของการพัฒนา
Virtual cloth registration Shirt modeling Registration Output Output image with shirt fitting

15 Virtual cloth registration
Shirt modeling Perspective Transform

16 Virtual cloth registration
( AND ) =

17 รายละเอียดของการพัฒนา
User interface Interface design Virtual button Output Index of command Menu image

18 User interface Interface design

19 User interface Interface design

20 User interface Virtual button Detect skin color Use delay

21 ขอบเขตและข้อจำกัด Input : video file หรือ webcam ขนาด 640x480
ผู้ใช้งาน : ท่ายืน ครึ่งตัว, เอียงลำตัวได้ไม่เกิน 30 องศาในทุกๆแกน, สวมเสื้อแขนสั้น ไม่มีเครื่องประดับ สถานที่ : สภาพแสงเหมาะสม, ฉากสีเดียว, ไม่มีเงาบนฉากหลัง OS : Microsoft Windows XP and Vista

22 ตัวอย่างโปรแกรม

23 การทดสอบโปรแกรม Human pose estimation testing
Virtual cloth registration testing User interface testing

24 Human pose estimation testing
Head detection Torso detection Upper arms detection

25 Human pose estimation testing
Head detection ~24.76 pixel

26 Human pose estimation testing
Torso detection ~30.89 pixel

27 Human pose estimation testing
Upper arms detection ~13.46 degree

28 Virtual cloth registration testing
การตรวจสอบเชิงคุณภาพ

29 User interface testing
การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน ใช้การทีละคำสั่งจนครบทุกคำสั่ง เลือกใช้งานครั้งละมากกว่าหนึ่งคำสั่ง

30 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาการควบคุมปัจจัยภายนอก
ปัญหาความละเอียดของภาพเล็กเกินไป ปัญหาการเกิดเงามืดบริเวณขอบร่างกาย ปัญหาการใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้

31 ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต
ความผิดพลาดของการทำงาน การนำไปใช้งาน แนวทางพัฒนาต่อ พัฒนาให้สามารถหาตำแหน่งของคนได้แม่นยำมากขึ้น ลดข้อจำกัดของการใช้งาน พัฒนาให้สามารถใช้ได้ทั้ง ร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง เพิ่มความละเอียดของการแสดงภาพเสื้อ

32 Q&A


ดาวน์โหลด ppt นายณัชนนท์ วงษ์วิไล นายดนัยนันท์ เก่าเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google