งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เต ดเรียลลิตี้ นายณัชนนท์ วงษ์วิไลรหัสประจำตัว 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงินรหัสประจำตัว 5030161721.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เต ดเรียลลิตี้ นายณัชนนท์ วงษ์วิไลรหัสประจำตัว 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงินรหัสประจำตัว 5030161721."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เต ดเรียลลิตี้ นายณัชนนท์ วงษ์วิไลรหัสประจำตัว 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงินรหัสประจำตัว 5030161721

2  การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้า  การลองเสื้อในธุรกิจเสื้อผ้าขายปลีก  ปัญหาการลองเสื้อ

3

4

5 ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality

6 ที่มา : http://class.thewitstudio.com/2010/05/18/ เทคโนโลยี - สุดล้ำกับ -augmented-reality/

7 Input image Human pose estimation Generate virtual cloth using human pose Merging virtual object Next image

8  Human pose estimation  Merging virtual object

9  เป็นการประมาณตำแหน่งของคนในท่าทางต่างๆ  ใช้เทคนิคทาง Image processing  ในโครงงานนี้ จะสนใจเฉพาะ upper body

10  ขอบเขตหรือช่วงของสี  มีการควบคุมตัวแปรที่แตกต่างกันในแต่ละ space  HSV ใช้เลือกช่วงสีที่มีเฉดเดียวกันได้ง่ายกว่า

11  ดึงส่วนสำคัญจากภาพตาม feature ที่ต้องการ  ในโครงงานนี้จะสนใจใน feature ของสี ( สีเนื้อ )  Ex. การ detect ลูกปิงปอง ( เฉดสีส้ม )

12  การรวมภาพวัตถุเสมือนเข้ากับภาพต้นฉบับ  ในโครงงานนี้ จะสนใจเฉพาะ virtual cloth

13  HUMAN POSE ESTIMATION FROM MONOCULAR IMAGE CAPTURES  Automatic Registration of Virtual Objects onto Human Image Sequences  A novel fitting algorithm using the ICP and the particle filters for robust 3d human body motion tracking  Vision-based two hand detection and tracking  Robust real-time upper body limb detection and tracking

14 ที่มา : Huei-Yung Lin, Ting-Wen Chen, Chih-Chang Chen, Chia-Hao Hsieh and Wen- Nung Lie, “Human pose estimation from monocular image captures”, Multimedia and Expo, IEEE International Conference on, 2009.

15 ที่มา : Hoshino, J., Saito, H. and Yamamoto, M., “Automatic Registration of Virtual Objects onto Human Image Sequences”, Pattern Recognition, Proceedings 15th International Conference on, 2000.

16 ที่มา : Daehwan Kim and Daijin Kim, “A novel fitting algorithm using the ICP and the particle filters for robust 3d human body motion tracking”, Vision networks for behavior analysis, Proceeding of the 1st ACM workshop on, 2008.

17 ที่มา : Jiajun Wen and Yinwei Zhan, “Vision-based two hand detection and tracking”, Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human, Proceedings of the 2nd International Conference on, 2009.

18 ที่มา : Matheen Siddiqui and Gerard Medioni, “Robust real-time upper body limb detection and tracking”, Video surveillance and sensor networks, Proceedings of the 4th ACM international workshop on, 2006.

19 แบ่งแนวทางในการดำเนินงานได้ 3 ส่วนหลักดังนี้  ส่วนศึกษาการควบคุมปัจจัยภายนอก  ส่วนพัฒนาโปรแกรมการลองเสื้อเสมือน  ส่วนพัฒนา User Interface

20 กิจกรรม ระยะเวลา ( เดือน ) ผู้รั บผิ ดช อบ * ส. ค. 53 ก. ย. 53 ต. ค. 53 พ. ย. 53 ธ. ค. 53 ม. ค. 53 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ความ ต้องการของระบบ 1,2 2. ศึกษาปัจจัยภายที่มีผลในการ ทำงานของโปรแกรม 1 3. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในส่วน การรับภาพจากกล้อง 2 4. ศึกษาเทคนิคต่างๆ ของ Image processing 1,2 5. ศึกษาและพัฒนาในส่วน Object Tracking 1 6. ศึกษาและพัฒนาในส่วน Human Pose Estimation 1 7. ศึกษาและพัฒนาในส่วน Merging Virtual Object 2 8. ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน ผู้ใช้ 2 9. พัฒนาโปรแกรมห้องลองเสื้อเสมือน โดยใช้ออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ 1,2 10. ทดสอบและแก้ไขการทำงานของ โปรแกรม 2 * 1 = ณัชนนท์, 2 = ดนัยนันท์

21  โปรแกรมนี้จะถูกพัฒนาและสามารถทำงานได้ บนระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista  โปรแกรมที่พัฒนาจะต้องใช้ในห้องปิดที่มีการ กำหนดฉากหลัง, การควบคุมแสง, ตำแหน่งของ กล้อง และตำแหน่งของผู้ใช้งาน  โปรแกรมที่พัฒนาจะลองรับแค่การลองเสื้อ เท่านั้น

22


ดาวน์โหลด ppt ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เต ดเรียลลิตี้ นายณัชนนท์ วงษ์วิไลรหัสประจำตัว 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงินรหัสประจำตัว 5030161721.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google