งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart

2 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
การใช้กรอบรูปสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ข้อดี เป็นระเบียบชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อเสีย คือ การใช้รูปอธิบายการทำงานที่ซับซ้อน ต้องใช้เนื้อที่กระดาษจำนวนมากและยุ่งยากในการปรับจุดเชื่อมโยงเหมาะกับผู้เริ่มเขียนโปรแกรม

3 ภาพที่ 1 ผังงานการคำนวณภาษีเงินได้
START INPUT salary Salary > 100,000 Tax = Salary * 0.07 Salary * 0.10 PRINT Tax STOP เริ่มต้น รับข้อมูล เงินเดือน เงินเดือน > 100,000 ภาษี = เงินเดือน * 0.07 เงินเดือน * 0.10 แสดงภาษี จบ N Y ภาพที่ 1 ผังงานการคำนวณภาษีเงินได้

4 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 1. สัญลักษณ์ปลายทาง (TERMINAL) ตัวอย่าง STOP START

5 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์กระบวนการ (PROCESS) การประมวลผลข้อมูล การกำหนดค่า การโยกย้ายข้อมูล หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง Y = 5+3 X = 8

6 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์ติดต่อกับผู้ใช้โดยการรับข้อมูล หรือแสดงผล (INPUT/OUTPUT) ตัวอย่าง INPUT PRICE PRINT PRICE

7 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 4. สัญลักษณ์การตัดสินใจหรือการเลือก (DECISION, SELECTION) ตัวอย่าง PRICE > 100 N Y

8 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ตัวอย่าง PRINT NAME

9 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์เส้นทางการการทำงานถัดไป (FLOWLINES) ตัวอย่าง INPUT PRICE Pay=Price+Tax

10 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 7. สัญลักษณ์จุดเชื่อม (CONNECTOR) ตัวอย่าง PRINT Salary Choice > 0 N Y

11 การเขียนผังงาน (FLOW CHART)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 8. สัญลักษณ์แสดงผลทางจอภาพ (DISPLAY) ตัวอย่าง PRINT NAME


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google