งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart. ผังงาน (FLOW CHART) การใช้กรอบรูปสัญลักษณ์ที่สื่อ ความหมาย อธิบายขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรม ข้อดี เป็นระเบียบชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart. ผังงาน (FLOW CHART) การใช้กรอบรูปสัญลักษณ์ที่สื่อ ความหมาย อธิบายขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรม ข้อดี เป็นระเบียบชัดเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart

2 ผังงาน (FLOW CHART) การใช้กรอบรูปสัญลักษณ์ที่สื่อ ความหมาย อธิบายขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรม ข้อดี เป็นระเบียบชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อเสีย คือ การใช้รูปอธิบายการ ทำงานที่ซับซ้อน ต้องใช้เนื้อที่กระดาษ จำนวนมากและยุ่งยากในการปรับ จุดเชื่อมโยงเหมาะกับผู้เริ่มเขียน โปรแกรม การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

3 STAR T INPU T salar y Salary > 100,000 Tax = Salary * 0.07 Tax = Salary * 0.10 PRINT Tax STOP เริ่มต้ น รับข้อมูล เงินเดือน เงินเดือน > 100,000 ภาษี = เงินเดือน * 0.07 ภาษี = เงินเดือน * 0.10 แสดง ภาษี จบ ภาพที่ 1 ผังงานการคำนวณภาษีเงินได้ YN

4 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 1. สัญลักษณ์ปลายทาง (TERMINAL) ตัวอย่าง STOP START การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

5 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 2. สัญลักษณ์ กระบวนการ (PROCESS) การประมวลผลข้อมูล การกำหนดค่า การ โยกย้ายข้อมูล หรือการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ตัวอย่าง Y = 5+3X = 8 การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

6 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 3. สัญลักษณ์ติดต่อกับ ผู้ใช้โดยการรับข้อมูล หรือ แสดงผล (INPUT/OUTPUT) ตัวอย่าง INPUT PRICE PRINT PRICE การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

7 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 4. สัญลักษณ์การตัดสินใจหรือ การเลือก (DECISION, SELECTION) ตัวอย่าง PRICE > 100 NY การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

8 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 5. สัญลักษณ์ แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ตัวอย่าง PRINT NAME การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

9 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 6. สัญลักษณ์ เส้นทางการการทำงานถัดไป (FLOWLINES) ตัวอย่าง INPUT PRICE Pay=Price+Tax การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

10 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 7. สัญลักษณ์จุดเชื่อม (CONNECTOR) ตัวอย่าง PRINT Salary Choice > 0 NY การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)

11 ผังงาน (FLOWCHART) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 8. สัญลักษณ์แสดงผล ทางจอภาพ (DISPLAY) ตัวอย่าง PRINT NAME การเขียนผังงาน (FLOW CHART) การเขียนผังงาน (FLOW CHART)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน Flow Chart. ผังงาน (FLOW CHART) การใช้กรอบรูปสัญลักษณ์ที่สื่อ ความหมาย อธิบายขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรม ข้อดี เป็นระเบียบชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google