งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๖ หลักการ แก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์. Flow Chart - ภาษาไทย เรียกว่า ผังงาน - เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๖ หลักการ แก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์. Flow Chart - ภาษาไทย เรียกว่า ผังงาน - เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๖ หลักการ แก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์

2 Flow Chart - ภาษาไทย เรียกว่า ผังงาน - เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละ แบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่าง กัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆเพิ่มเติมในรูป สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในผังงานได้กำหนด โดย สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute: ANSI)

3 ใช้เป็นการแสดงเริ่มต้น และสิ้นสุด การนำข้อมูล เข้า - ออก การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำ Flow Chart

4 ทิศทางขั้นตอนการ ดำเนินงาน จุดเชื่อมต่อผังงานใน หน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อผังงานคนละ หน้ากระดาษ

5 โครงสร้างของการเขียน Flow Chart มี 3 แบบ 1. แบบลำดับ 2. แบบ ทางเลือก 3. แบบวนซ้ำ

6 1. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequential Structure) โครงสร้างแบบนี้จะเป็นการทำงานเป็นขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรกไปจนไปถึงคำสั่ง สุดท้าย

7 2. โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure) ปัญหาบางอย่างต้องการการตัดสินใจ เพื่อ เลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยการกำหนด เงื่อนไข ให้เป็นทางเลือกของโปรแกรมซึ่ง จะต้องมีเพียงสองทางเลือกเท่านั้น และ หลังจากนั้นทางเลือกทั้งสองต้องมาพบกัน และทำงานในขั้นตอนต่อไป เงื่อน ไข ชุดคำสั่งที่ 1 ชุดคำสั่งที่ 2 เท็จจริง

8 3. โครงสร้างแบบวนซ้ำ (Repetition Structure) คือการทำซ้ำ เป็นการ เขียน flowchart ให้ กลับมาทำงานในขั้นตอน อย่างเก่า จะเห็นว่า flowchart มีลักษณะวน ซึ่งเรียกว่า loop และจะ สังเกตว่า การวน loop ดัง รูปที่ 4 จะไม่มี ทางออกไปทำงานใน ขั้นตอนต่อไปได้เลย เพื่อที่จะทำให้ออกจาก loop ได้จะต้องมีการ เช็ค เพื่อออกจาก loop ดังจะ ได้กล่าวต่อไป เงื่อน ไข ชุดคำสั่งที่ 1 ชุดคำสั่งที่ 2... เท็จ จริง

9 โครงสร้างแบบการวนซ้ำ มี 2 แบบ เงื่อน ไข พิมพ์ค่า a พิมพ์ค่า b เงื่อน ไข พิมพ์ค่า a พิมพ์ค่า b โครงสร้างแบบวนซ้ำ แบบ while โครงสร้างแบบวนซ้ำ แบบ until เท็จ จริง

10 ตัวอย่างของการเขียน Flow Chart Problem : จงเขียน flow chart เพื่อ ถ่ายทอดความคิดขั้นตอน วิธีในการต้มม่ามา รับประทาน

11 ขั้นตอนการต้ม มาม่า - ซื้อมาม่า - ต้ม - รับประทา น - ฉีกซอง - สุกไหม เริ่มต้น ฉีกซอง ต้ม สุก ? รับประท าน จบ ซื้อ มาม่า

12

13 ตัวอย่างของการเขียน Flow Chart Problem : จงเขียน flow chart แสดง การหาค่าเฉลี่ยของจำนวน 5 จำนวน

14 เริ่มต้น Input x counter ← 0 sum ← 0 counter ← counter+1 sum ← sum+x counter<5 average ← sum/5 print average จบ

15

16 1. การประกาศ library 2. ส่วนหัวของฟังก์ชั่น 3. การประกาศตัวแปร  Local ใช้ได้เฉพาะในเฉพาะ ฟังก์ชั่นนั้นๆ  Global ใช้ได้ในทุกๆ ฟังก์ชั่น

17 4. คำสั่งต่างๆ จะต้องมีการประกาศ library ก่อน # include int main ( ) { int i, j ; } 1 2 3 4

18 การเขียน Flow Chart เบื้องต้น 1. เริ่มจากการเขียนขั้นตอน ต่างๆก่อน 2. นำมาขั้นตอนต่างๆมาเขียน เรียงลำดับ พร้อมใส่ทิศ ทางการทำงาน 3. ใส่สัญลักษณ์ให้ตรงกับ คำสั่งชุดนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๖ หลักการ แก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์. Flow Chart - ภาษาไทย เรียกว่า ผังงาน - เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google