งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าพักไม่เกิน5วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก5-8วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า8วันขึ้นไป จะมีส่วนลด 10%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าพักไม่เกิน5วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก5-8วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า8วันขึ้นไป จะมีส่วนลด 10%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าพักไม่เกิน5วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก5-8วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า8วันขึ้นไป จะมีส่วนลด 10%

2 วิเคราะห์โจทย์ 1. คำนวณหาราคาค่าเช่าห้องพัก

3 รูปแบบผลลัพธ์

4 ข้อมูลนำเข้า Price room , Net day

5 ตัวแปรที่ใช้ Price room. ราคาค่าเช่าห้อง Net day
ตัวแปรที่ใช้ Price room ราคาค่าเช่าห้อง Net day จำนวนวันที่พัก Net pay ราคาสุทธิ

6 การประมวลผล. -เริ่มโปรแกรม. -ประกาศค่าตัวแปร
การประมวลผล -เริ่มโปรแกรม -ประกาศค่าตัวแปร -รับค่า price room , net day -นำค่าตัวแปรที่ได้มาตรวจสอบว่า ถ้าพักไม่เกิน 5 วัน ไม่ให้ส่วนลด ถ้าพัก 6-8 วัน ให้ส่วนลด 5% ถ้าพักมากกว่า 8 วัน ให้ส่วนลด 10% -แสดงผลลัพธ์ -จบโปรแกรม

7 การเขียนผังงาน เขียนได้ดังนี้
Start Price room, Net day Pay , Nat Pay Input Price room Input Net day Pay = Price room * Net day PRINT Pay

8 Net day <=5 Net day <=8 Pay = Pay - ( Pay *5/100 ) Pay = Pay - ( Pay *10/100 ) PRINT Pay Net Pay Stop


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าพักไม่เกิน5วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก5-8วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า8วันขึ้นไป จะมีส่วนลด 10%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google