งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 18,000 บาท ถึง 39,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา และวิชาเอก

2 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นหน่วยกิตละ 800 บาท ถึง 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา และวิชาเอก

3 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรี หน่วยกิตละ 1,200 บาท

4 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 48,000 บาท ถึง 88,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

5 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยสยาม ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นหน่วยกิตละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

6 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่าหน่วยกิต/ค่าบำรุง หลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนละ 46,750 บาท

7 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 22,000 บาท ถึง 48,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

8 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 20,000 บาท ถึง 350,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

9 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

10 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เริ่มต้น 500,000 บาท ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินผู้ช่วย 4,500,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google