งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 18,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 18,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 18,000 บาท ถึง 39,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา และวิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 18,000 บาท ถึง 39,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา และวิชาเอก

2 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นหน่วยกิตละ 800 บาท ถึง 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา และวิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นหน่วยกิตละ 800 บาท ถึง 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา และวิชาเอก

3 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต ค่าลงทะเบียน เรียน หลักสูตร ปริญญาตรี หน่วยกิตละ 1,200 บาท ค่าลงทะเบียน เรียน หลักสูตร ปริญญาตรี หน่วยกิตละ 1,200 บาท

4 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 48,000 บาท ถึง 88,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 48,000 บาท ถึง 88,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

5 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยสยาม ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นหน่วยกิตละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นหน่วยกิตละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

6 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร ค่าหน่วยกิต / ค่าบำรุง หลักสูตร ปริญญาตรี ภาคเรียนละ 46,750 บาท ค่าหน่วยกิต / ค่าบำรุง หลักสูตร ปริญญาตรี ภาคเรียนละ 46,750 บาท

7 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 22,000 บาท ถึง 48,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 22,000 บาท ถึง 48,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

8 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาค เรียนละ 20,000 บาท ถึง 350,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาค เรียนละ 20,000 บาท ถึง 350,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขา วิชาเอก

9 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาค เรียนละ 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับ สาขา วิชาเอก ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาค เรียนละ 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับ สาขา วิชาเอก

10 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เริ่มต้น 500,000 บาท ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เริ่มต้น 500,000 บาท ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินผู้ช่วย 4,500,000 บาท ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินผู้ช่วย 4,500,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนดี ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ค่าเล่าเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี เริ่มต้นภาคเรียนละ 18,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google