งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือที่ให้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ มีการเรียงลำดับ อย่างเป็นระบบ และมี เครื่องมือช่วยค้นที่ดี ทำ ให้สะดวก และรวดเร็วในการค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือที่ให้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ มีการเรียงลำดับ อย่างเป็นระบบ และมี เครื่องมือช่วยค้นที่ดี ทำ ให้สะดวก และรวดเร็วในการค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือที่ให้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ มีการเรียงลำดับ อย่างเป็นระบบ และมี เครื่องมือช่วยค้นที่ดี ทำ ให้สะดวก และรวดเร็วในการค้น

3 มีวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นระบบระเบียบ มีวิธีการเขียนที่กระชับ จบในตัวเองทุกเรื่อง มีขนาดใหญ่ หนา หรือมีหลายเล่มจบ รวบรวมความรู้หลายประเภท ให้ความรู้อย่างกว้าง ๆ หายาก ราคาแพง

4 ประโยชน์ของ หนังสืออ้างอิง  ช่วยให้ค้นคว้ารวดเร็ว ขึ้น  ให้ข้อเท็จจริง  ส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้า ด้วยตนเอง

5 1. ให้สารสนเทศที่ ต้องการโดยตรง * พจนานุก รม * สารานุกร ม * หนังสือ รายปี * หนังสือ คู่มือ * นามานุกรม * หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ * อักขรานุกรมชีวประวัติ * สิ่งพิมพ์รัฐบาล

6 2. ให้สารสนเทศที่เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ * หนังสือบรรณานุกรม * หนังสือดรรชนีวารสาร 3. หนังสือวิชาการทั่วไปที่มีคุณค่าและเนื้อหา ที่เหมาะสม เช่น สาส์นสมเด็จ พระราชประวัติ

7 1. เมื่อต้องการคำตอบความรู้อย่างสั้น ๆ หรือต้องการชื่อหนังสือหรือบทความ 2. วินิจฉัยว่าควรค้นจากหนังสือประเภทใด


ดาวน์โหลด ppt หนังสือที่ให้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ มีการเรียงลำดับ อย่างเป็นระบบ และมี เครื่องมือช่วยค้นที่ดี ทำ ให้สะดวก และรวดเร็วในการค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google