งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ้วน ภัยร้าย !!.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ้วน ภัยร้าย !!."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ้วน ภัยร้าย !!

2

3 ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)

4 18.5 25.0 30.0 40.0 BMI (Kg/m2) 18.5 23.0 25.0 30.0 BMI (Kg/m2) ผอม สมส่วน ท้วม โรคอ้วน โรคอ้วนอันตราย ผอม สมส่วน ท้วม โรคอ้วน โรคอ้วนอันตราย 112 95 82 57 ดัชนี 112 100 95 82 57 ดัชนี ไทย เอเซีย

5

6 อันตรายจากโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง – ความดันสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ  หัวใจวาย 2. น้ำตาลในเลือดเพิ่ม - เบาหวาน 3. เครียด 4. กระดูก ข้อ รับน้ำหนักมาก - อักเสบ

7 สาเหตุของโรคอ้วน กินมากเกินพอ ไม่ออกกำลังกาย มีโรคอืนมาก่อน -

8

9 เครียด

10

11

12 ที่มา : ภัทธราวุธ อินทรกำแหง, ความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายเป็นหัวใจของความสำเร็จ. กรุงเทพ. รพ. พระมงกุฎฯ หน้า 43

13

14 การตรวจร่างกายเป็นประจำ
ตรวจ ไขมัน น้ำตาลในเลือด เตรียมตัว - อดอาหาร ชม. ก่อนเจาะเลือด - งดดื่มสุรา - ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด ไม่กังวล

15 ขอให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt อ้วน ภัยร้าย !!.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google