งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BMI = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง (ม) 2 ผอม BMI น้อยกว่า 18 สมส่วน BMI 18-24.5 เริ่มอ้วน BMI 25-29.9 อ้วน BMI มากกว่า 30 อ้วนอันตราย BMI มากกว่า 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BMI = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง (ม) 2 ผอม BMI น้อยกว่า 18 สมส่วน BMI 18-24.5 เริ่มอ้วน BMI 25-29.9 อ้วน BMI มากกว่า 30 อ้วนอันตราย BMI มากกว่า 40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 BMI = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง (ม) 2 ผอม BMI น้อยกว่า 18 สมส่วน BMI 18-24.5 เริ่มอ้วน BMI 25-29.9 อ้วน BMI มากกว่า 30 อ้วนอันตราย BMI มากกว่า 40

4 ผอม สมส่วน ท้วม โรคอ้วน โรคอ้วนอันตราย 112 95 82 57 0 ดัชนี 0 18.5 25.0 30.0 40.0 BMI (Kg/ m2) ผอม สมส่วน ท้วม โรคอ้วน โรคอ้วนอันตราย 112 100 95 82 57 0 ดัชนี 0 18.5 23.0 25.0 30.0 BMI (Kg/ m2) ไทย เอเซีย

5

6 1.ไขมันในเลือดสูง – ความดันสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  หัวใจวาย 2. น้ำตาลในเลือดเพิ่ม - เบาหวาน 3. เครียด 4. กระดูก ข้อ รับน้ำหนักมาก - อักเสบ

7 1.กินมากเกินพอ 2.ไม่ออกกำลังกาย 3.มีโรคอืนมาก่อน -

8

9 เครียด

10

11

12 ที่มา : ภัทธราวุธ อินทรกำแหง, ความสม่ำเสมอของ การออกกำลังกายเป็นหัวใจของความสำเร็จ. กรุงเทพ. รพ. พระมงกุฎฯ 2542 หน้า 43

13

14 ตรวจ ไขมัน น้ำตาลในเลือด เตรียมตัว - อดอาหาร 10-12 ชม. ก่อนเจาะเลือด - งดดื่มสุรา - ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด ไม่กังวล

15


ดาวน์โหลด ppt BMI = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง (ม) 2 ผอม BMI น้อยกว่า 18 สมส่วน BMI 18-24.5 เริ่มอ้วน BMI 25-29.9 อ้วน BMI มากกว่า 30 อ้วนอันตราย BMI มากกว่า 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google