งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ปัญหาสาเหตุ ณัฐธัญ น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 168 ซม. อ่อนตัว 8 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 40 เดิน / วิ่ง 800 ม. 6.29 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ปัญหาสาเหตุ ณัฐธัญ น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 168 ซม. อ่อนตัว 8 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 40 เดิน / วิ่ง 800 ม. 6.29 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 บทที่ 1 ปัญหาสาเหตุ ณัฐธัญ น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 168 ซม. อ่อนตัว 8 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 40 เดิน / วิ่ง 800 ม. 6.29 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ นันท์นภัส น้ำหนัก 30 กก. ส่วนสูง 142 ซม. อ่อน ตัว 1 ดันพื้น 20 ลุกนั่ง 30 เดิน / วิ่ง 800 ม.5.45 ปัญหา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลัง กาย ปราญชลี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 160 ซม. อ่อน ตัว 0 ดันพื้น 22 ลุกนั่ง 27 เดิน / วิ่ง 800 ม. 4.15 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ พงศธากร น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม. อ่อน ตัว 1 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 35 เดิน / วิ่ง 800 ม.4.12 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่

4 บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น มีดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สังคม 3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ แนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ควร บริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และ ทำให้ส่วนสูงและน้ำให้อยู่ตามเกณฑ์ อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ในวัยนี้ควรกินอาหารที่มีผล ต่อความแข็งแรงของกระดูกเพรา ในช่วงวัยรุ่นกระดูกจะพอกพูนให้เกิดความแข็งแกร่งได้ ควรได้รับอาหาร 5 ให้ครบ วิธีการดูแลน้ำหนักตัว ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ควร ออกกำลังกาย กินอาหารที่ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

5 บทที่ 3 การดำเนินงาน ใช้เวลาทำโครงงานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยการดำเนินงาน คือ ควบคุมอาหารของ สมาชิกในกลุ่ม ลดการกินขนมที่ทำให้เกิด ความอ้วน และออกกำลังกายทุกวัน และ บันทึกผลของแต่ละสัปดาห์

6 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อ สมาชิ ก นน./ ลส. 7/1/12 14/1/1 2 21/12/ 12 28/12/ 12 4/2/13 11/2/1 3 18/2/1 3 25/2/1 3 ณัฐธัญ 77/16 7 76/16 7 76/16 8 75/16 8 นันท์น ภัส 29/14 1 30/14 1 30/14 2 ปราญ ชลี 51/15 9 50/15 9 50/16 0 พงศธา กร 53/16 3 52/16 3 52/16 4 ชื่อน้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัว ดันพื้น 1 น. ลุกนั่ง 1 น. เดิน / วิ่ง 800 ม ณัฐธัญ 77/75167/1686/827/3032/407.16/6.2 5 นันท์น ภัส 29/30141/1420/122/2017/206.03/5.4 5 ปราญชลี 52/50159/160-1/130/2719/225.26/4.1 5 พงศากร 53/51163/165-1/026/3032/355.57/5.1 5

7 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปายผลการดำเนินงาน จากการที่ได้ลงมือทำโครงการดังกล่าวได้ ผลสำเร็จว่าสมาชิกทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการ เปรียบเทียบน้ำหนัก และการทดสอบสมรรถภาพ ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เพราะ เห็นได้จากผลที่เกิดขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ปัญหาสาเหตุ ณัฐธัญ น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 168 ซม. อ่อนตัว 8 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 40 เดิน / วิ่ง 800 ม. 6.29 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google