งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม Life360 ตัวระบุตำแหน่งครอบครัว Life360 - คือบริการระบุตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่ม ด้วย การตามรอยด้วยระบบ GPS คุณสมบัติ Life360 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม Life360 ตัวระบุตำแหน่งครอบครัว Life360 - คือบริการระบุตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่ม ด้วย การตามรอยด้วยระบบ GPS คุณสมบัติ Life360 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม Life360 ตัวระบุตำแหน่งครอบครัว Life360 - คือบริการระบุตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่ม ด้วย การตามรอยด้วยระบบ GPS คุณสมบัติ Life360 1. เห็นตำแหน่งครอบครัวหรือกลุ่ม บนแผนที่แบบต้อง ได้รับคำเชิญเท่านั้น 2. เลือกเวลาแบ่งปันตำแหน่ง 3. สนทนาหนึ่งต่อหนึ่งและเป็นกลุ่ม 4. รับการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกไปถึงสถานที่นัดหมาย 5. ตามรอยโทรศัพท์ที่ถูกขโมยหรือสูญหาย

2 โครงสร้างการทำงานของ โปรแกรม Life360 User Web GPS Phone

3 วิธีการลงโปรแกรม Life360 และการสมัครใช้งาน ในโทรศัพท์ ระบบ Android ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Play สโตร์

4 ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำว่า life360 ขั้นตอนที่ 3 กด “ ติดตั้ง ”

5 ขั้นตอนที่ 4 กด “ ยอมรับ ” ขั้นตอนที่ 5 กด “ เปิด ”

6 ขั้นตอนที่ 6 จะพบตัวเลือกให้ กรอกข้อมูล ให้กด เลือก ” ป้อนอีเมล์ ” ( ต้องมีอีเมล์ )

7 ขั้นตอนที่ 7 เมื่อพิมพ์อีเมล์เสร็จ แล้ว ให้กด “ ดำเนินการ ต่อ ”

8 ขั้นตอนที่ 8 กดเลือกที่ US (1) ขั้นตอนที่ 9 เลือก “ ไทย ”

9 ขั้นตอนที่ 10 กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง 1. หมายเลข โทรศัพท์ 2. ชื่อตัว 3. ชื่อสกุล 4. รหัสลับ ( ส่วน ใหญ่มักใช้เบอร์ โทรศัพท์ของตัวเอง ) และกด “ สมัครใช้ งาน ”

10 ขั้นตอนที่ 11 กด “ เลือก ” เพื่อ เลือกรูปโปรไฟล์ ส่วนตัว

11 เมื่อเลือกรูปโปรไฟล์เสร็จ แล้ว ให้กดข้ามขั้นตอน ต่างๆ นี้ทั้งหมด เสร็จสิ้นขั้นตอน การสมัคร

12 ขั้นตอนการสร้าง แวดวง ขั้นตอนที่ 1 1. กดที่รูป สามเหลี่ยม 2. กด “ เพิ่มแวด วง ”

13 ขั้นตอนที่ 2 1. ตั้งชื่อ แวดวง 2. กด “ เสร็จ สิ้น ” ขั้นตอนที่ 3 1. กด “ เชิญ ” 2. กด “ ไม่ใช่ ตอนนี้ ” เสร็จสิ้นการ สร้างแวดวง

14 ขั้นตอนที่ 1 1. กดที่รูปสามเหลี่ยม 2. เลือกแวดวงที่ต้องการ เชิญสมาชิก ขั้นตอนการเชิญ เข้าแวดวง

15 ขั้นตอนที่ 2 กด “ เพิ่ม ” ขั้นตอนที่ 3 กด ” ป้อน ข้อมูลเอง ”

16 ขั้นตอนที่ 4 ใส่ข้อมูลของคนที่ ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม 1. ชื่อ 2. นามสกุล 3. อีเมล์ 4. หมายเลขโทรศัพท์ เสร็จแล้วให้กด “ ส่งคำ เชิญ ”

17 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อส่งคำเชิญแล้ว ให้กด ปุ่ม “ เสร็จสิ้น ” หรือกด “ เชิญสมาชิกอีกคน ” เสร็จสิ้นการ เชิญสมาชิก

18 ขั้นตอนการ ตอบรับ คำเชิญเข้า แวดวง 1. กดที่รูป สามเหลี่ยม 2. กดที่คำเชิญเข้า แวดวง 3. กด “ เข้าร่วม แวดวง ”

19 เสร็จสิ้นระบบ Android

20 วิธีการลงโปรแกรม Life360 และการสมัครใช้งาน ในโทรศัพท์ ระบบ ios (iphone) ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ App Store

21 ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำว่า life360 ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มดาวน์ โหลด ขั้นตอนที่ 4 กด “ เปิด ”

22 ขั้นตอนที่ 5 จะพบตัวเลือกให้ กรอกข้อมูล ให้กด เลือก ” ป้อนอีเมล์ ” ( ต้องมีอีเมล์ )

23 ขั้นตอนที่ 6 เมื่อพิมพ์อีเมล์เสร็จ แล้ว ให้กด “ ดำเนินการ ต่อ ”

24 ขั้นตอนที่ 7 1. กดเลือกที่ US +1 2. เลือก “ ไทย ”

25 ขั้นตอนที่ 8 กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง 1. หมายเลข โทรศัพท์ 2. ชื่อตัว 3. ชื่อสกุล 4. รหัสลับ ( ส่วน ใหญ่มักใช้เบอร์ โทรศัพท์ของตัวเอง ) และกด “ สมัครใช้ งาน ”

26 ขั้นตอนที่ 9 กด “ เลือก ” เพื่อเลือกรูป โปรไฟล์ส่วนตัว

27 เมื่อเลือกรูปโปรไฟล์เสร็จ แล้ว ให้กดข้ามขั้นตอน ต่างๆ นี้ทั้งหมด เสร็จสิ้นขั้นตอน การสมัคร

28 ขั้นตอนที่ 1 1. กดที่รูป สามเหลี่ยม 2. กด “ สร้างแวด วง ” 3. เลือก “ สร้าง แวดวงแบบ กำหนดเอง ” ขั้นตอนการสร้างและเชิญ เข้าแวดวง

29 ขั้นตอนที่ 2 1. พิมพ์ชื่อ แวดวง 2. กด “ บันทึก ”

30 ขั้นตอนที่ 1 กด “Add” ขั้นตอนที่ 2 กด “ ป้อน เอง ” ขั้นตอนการเชิญเข้า แวดวง

31 ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลของคนที่ต้องการ เชิญเข้ากลุ่ม 1. ชื่อ 2. นามสกุล 3. อีเมล์ 4. หมายเลข โทรศัพท์ เสร็จแล้วให้กดรูปสัญลักษณ์ ซองจดหมาย

32 ขั้นตอนที่ 4 เมื่อส่งคำเชิญแล้ว ให้กด X หรือกด “ เชิญ สมาชิกอีกคน ” เสร็จสิ้นการ เชิญสมาชิก

33 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม Life360 ตัวระบุตำแหน่งครอบครัว Life360 - คือบริการระบุตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่ม ด้วย การตามรอยด้วยระบบ GPS คุณสมบัติ Life360 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google