งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. เก่งกาจ บุญมี ชั้นม.1/12 เลขที่ 17 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. เก่งกาจ บุญมี ชั้นม.1/12 เลขที่ 17 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. เก่งกาจ บุญมี ชั้นม.1/12 เลขที่ 17 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 งูแมวเซา งูหางกระดิ่ง เมนู งูไทปัน งูจงอาง งูแบล็กแมม บา งูเดธ แอน เดอร์ งูไวเปอร์ งูเห่า ฟิลิปปินส์ งูเสือ งู สามเหลี่ย ม งูทะเลเบล เชอร์ งูสีน้ำตาล ตะวันออก

3 มีลักษณะเด่น คือ เกล็ดที่ปลาย หางที่เป็นสารประกอบเคอราติน ที่เป็นอวัยวะที่สามารถทำให้เกิด เสียงได้ โดยเสียงนั้นเกิดจาก การสั่นสะเทือนถี่ ๆ ของปล้อง เกล็ดเป็นข้อ ๆ ที่หาง ซึ่งปล้อง เกล็ดนี้พัฒนามาจากเกล็ดหาง ส่วนปลายนั่นเอง ทุกครั้งที่มีการ ลอกคราบปล้องเกล็ดนี้ก็จะเพิ่ม จำนวนขึ้นด้วย 1 ปล้องต่อการ ลอกคราบ 1 ครั้ง การลอกคราบ นั้นอาจเกิดขึ้นหลายครั้งใน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับอาหารที่ได้รับและ อัตราการเติบโต สำหรับลูกงูที่ เกิดใหม่นั้นจะมีปล้องเกล็ดที่ หาง 1 ปล้อง ซึ่งยังไม่สามารถ สั่นให้เกิดเสียงได้ แต่เมื่อผ่าน การลอกคราบครั้งแรกไปแล้วก็ สามารถสั่นให้เกิดเสียงได้ การ สั่นให้เกิดเสียงนั้นก็เพื่อเป็นการ ข่มขู่เมื่อพบศัตรูเข้ามาใกล้ นั่นเอง

4 งูแมวเซา งูแมวเซา (Daboia ruamensis) เป็นงูที่มีอำนาจพิษรุนแรง กัดแล้วทำให้มีเลือดออก ในอวัยวะภายใน ต่างๆ ลักษณะตัวอ้วนสั้น ลำตัว ประมาณ 0.9-1.5 เมตร หัวเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวพื้นสีน้ำตาลอ่อน และมีวงสีน้ำตาลเข้ม เมื่อ ถูกรบกวนจะพ่นลมออกมา ทางจมูก งูชนิดนี้ฉกได้ ว่องไวมาก กินหนูและนก เป็นอาหาร เมนู

5 งูไวเปอร์

6 งูไทปัน ตามรายงานโดนกัด ไม่ได้รับการรักษา มักเสียชีวิตไม่เกิน 2- 3 ชม. ส่วนน้อยมากที่ ไม่ได้รับการรักษา จะ กลับมารอดชีวิต กัดค รังหนึ่งมีพิษปริมาณ 110 มิลลิกรัม แต่ เพียง 2-3 มิลลิกรัม สามารถฆ่าคนได้ มากกว่า 100 คน หรือ หนูมากกว่า 250,000 ตัว พบที่ออสเตรเลีย ตอนกลาง

7 งูเสือ

8 งูเห่าฟิลิปปินส์ จะดุร้ายถ้าไป รบกวนมันพบที่ ประเทศฟิลิปปินส์

9 งูจงอาง เป็นงูที่มีขนาดยาวที่สุดใน โลก ที่เคยพบยาวเกือบ 6 เมตร ลักษณะคล้ายงูเห่า แต่โตกว่ามาก เป็นงูพิษที่ มีนิสัยค่อนข้างดุ สามารถ แผ่แม่เบี้ยได้เช่นเดียวกับ งูเห่า งูจงอางเป็นงูที่กินงู ด้วยกัน และสัตว์จำพวก ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแก เป็น อาหาร

10 งูแบล็กแมมบา เป็นงูพิษที่ดุ และ ยังเคลื่อนไหวเร็ว ที่สุดในโลก (16- 18 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ) พบที่ทุ่ง หญ้าซาวันน่า และ ป่าโปร่งของทวีป แอฟริกา

11

12 สามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus) เป็นงูที่มีอำนาจพิษรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต ขนาดความยาวของลำตัวอยู่ช่วง 1-1.8 เมตร มัแน วกระดูกสันหลังยกเป็นสันสูงคล้ายสามเหลี่ยม สี ลำตัวเป็นปล้องดำสลับเหลืองปลายหางกุด ปราด เปรียวในเวลากลางคืนเมื่อออกหากิน กินงูขนาด เล็ก กบ เขียด เป็นอาหาร งูสามเหลี่ยม

13

14

15 แหล่งอ้างอิง http://writer.dek- d.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id=687461&cha pter=97 เข้าถึงได้ ณ วันนที่ 14 กุมพาพันธ์ http://writer.dek- d.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id=687461&cha pter=97 http://www.baanmaha.com/community/thread2369 9.html เข้าถึงได้ ณ วันนที่ 14 กุมพาพันธ์ http://www.baanmaha.com/community/thread2369 9.html http://school.obec.go.th/keang_phet/data_htm/snak e_thai2.html เข้าถึงได้ ณ วันนที่ 14 กุมพาพันธ์ http://school.obec.go.th/keang_phet/data_htm/snak e_thai2.html http://men.mthai.com/men-around/5908.html เข้าถึงได้ ณ วันนที่ 14 กุมพาพันธ์ http://men.mthai.com/men-around/5908.html


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. เก่งกาจ บุญมี ชั้นม.1/12 เลขที่ 17 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google