งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผงชูรสแท้ หรือปลอม. ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผงชูรสแท้ หรือปลอม. ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผงชูรสแท้ หรือปลอม

2 ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุ ปรุงแต่งรสอาหารที่มีการใช้ใน อาหารกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ผงชูรสมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุ ปรุงแต่งรสอาหารที่มีการใช้ใน อาหารกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ผงชูรสมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่ม รสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่ม รสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้นFlavor EnhancerFlavor Enhancer

3 ผงชูรส มีการขายในเชิงพานิชย์ ครั้งแรกในปี ค. ศ. 1909 ( พ. ศ. 2452) ภายใต้ชื่อการค้าเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า อายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto หมายถึง แก่นแท้ของรสชาติ ) ผงชูรส มีการขายในเชิงพานิชย์ ครั้งแรกในปี ค. ศ. 1909 ( พ. ศ. 2452) ภายใต้ชื่อการค้าเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า อายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto หมายถึง แก่นแท้ของรสชาติ )

4 ผงชูรสแท้ ผงชูรสแท้ผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง หรือจากกากน้ำตาล ลักษณะของผงชูรสจะเป็นเกล็ดหรือ ผลึกสีขาวขุ่นรูปร่างเหมือนกระดูกไม่มี ความวาวแบบสะท้อนแสง มีรสชาติคล้ายเนื้อต้ม

5

6

7

8 ผงชูรสปลอม ส่วนผงชูรสที่ใช้วัตถุอื่นปลอมปนนั้น วัตถุบาง ชนิดไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเช่น ใช้เกลือ น้ำตาล แป้ง ชึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กเป็นเม็ด หรือเป็นผงปลอมปนเข้าไป ส่วนผงชูรสที่ใช้วัตถุอื่นปลอมปนนั้น วัตถุบาง ชนิดไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเช่น ใช้เกลือ น้ำตาล แป้ง ชึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กเป็นเม็ด หรือเป็นผงปลอมปนเข้าไป แต่วัตถุบางชนิดก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น ใช้บอแรกซ์ หรือที่เรียกว่า น้ำประสาน ทอง โดยปรกติแล้วสารตัวนี้ใช้ในการเชื่อม ทอง มีลักษณะเป็นผลึก เม็ดกลมเล็ก ๆ สีขาว ทึบแสง ลักษณะใกล้เคียงกับผงชูรส จึงมักนิยม นำมาปลอมปน แต่วัตถุบางชนิดก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น ใช้บอแรกซ์ หรือที่เรียกว่า น้ำประสาน ทอง โดยปรกติแล้วสารตัวนี้ใช้ในการเชื่อม ทอง มีลักษณะเป็นผลึก เม็ดกลมเล็ก ๆ สีขาว ทึบแสง ลักษณะใกล้เคียงกับผงชูรส จึงมักนิยม นำมาปลอมปน

9 บอแรกช์เป็นสารห้ามใช้ในอาหารหากร่างกาย ได้รับในปริมาณสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ ได้รับ ในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง จนเกิดการสะสมใน ร่างกายจะเกิดอาการเป็นพิษแบบเรื้อรังทำให้ เบื่ออาหาร อ่อนแอ สับสน ระบบย่อยอาหารถูก รบกวน ผิวหนังอักเสบ บอแรกช์เป็นสารห้ามใช้ในอาหารหากร่างกาย ได้รับในปริมาณสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ ได้รับ ในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง จนเกิดการสะสมใน ร่างกายจะเกิดอาการเป็นพิษแบบเรื้อรังทำให้ เบื่ออาหาร อ่อนแอ สับสน ระบบย่อยอาหารถูก รบกวน ผิวหนังอักเสบ

10 วัตถุอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลอมปนในผงชูรส คือ โซเดียมเมตาฟอสเฟต สารตัวนี้มีลักษณะเป็น ผลึกขาวใส วาววับหัวท้ายมน ปกติใช้เป็นน้ำยา ล้างหม้อน้ำรถยนต์ เมื่อรับประทานเข้าไปจะออก ฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรง ชึ่งอันตรายมาก วัตถุอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลอมปนในผงชูรส คือ โซเดียมเมตาฟอสเฟต สารตัวนี้มีลักษณะเป็น ผลึกขาวใส วาววับหัวท้ายมน ปกติใช้เป็นน้ำยา ล้างหม้อน้ำรถยนต์ เมื่อรับประทานเข้าไปจะออก ฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรง ชึ่งอันตรายมาก

11 วิธีการตรวจสอบว่ามีวัตถุอื่น ปลอมปนหรือไม่ซึ่งสามารถ ตรวจสอบได้ดังนี้ นำผงชูรสประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว ละลายน้ำ สะอาด ๑ ช้อนชา จนหมด นำกระดาษขมิ้นจุ่ม ลงไป ถ้ากระดาษขมิ้นเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสี แดงหรือสีแดงเข้ม แสดงว่ามีน้ำประสานทองปน อยู่ นำผงชูรสประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว ละลายน้ำ สะอาด ๑ ช้อนชา จนหมด นำกระดาษขมิ้นจุ่ม ลงไป ถ้ากระดาษขมิ้นเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสี แดงหรือสีแดงเข้ม แสดงว่ามีน้ำประสานทองปน อยู่ ๒. ใส่ผงชูรส ๑ ช้อนชา ในช้อนโลหะเผาจน ใหม้ถ้าเป็นผงชูรสแท้จะไหม้ไฟเป็นถ่านสีดำที่ ช้อน แต่ถ้ามีสารอื่นปลอมปน สารที่ปนอยู่นั้นจะ หลอมตัวเป็นสารสีขาว ๒. ใส่ผงชูรส ๑ ช้อนชา ในช้อนโลหะเผาจน ใหม้ถ้าเป็นผงชูรสแท้จะไหม้ไฟเป็นถ่านสีดำที่ ช้อน แต่ถ้ามีสารอื่นปลอมปน สารที่ปนอยู่นั้นจะ หลอมตัวเป็นสารสีขาว

12 การสังเกตผงชูรสด้วยตาเปล่า มี หลักสังเกตดังนี้ ภาชนะที่บรรจุต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ฉีก ขาด ไม่เลอะเลือน ฉลากชัดเจน โดยที่ฉลาก จะต้องมีข้อความระบุดังนี้ ภาชนะที่บรรจุต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ฉีก ขาด ไม่เลอะเลือน ฉลากชัดเจน โดยที่ฉลาก จะต้องมีข้อความระบุดังนี้ - ชื่ออาหารแสดงคำว่า “ ผงชูรส ” - ชื่ออาหารแสดงคำว่า “ ผงชูรส ” - เลขทะเบียนตำรับอาหาร - เลขทะเบียนตำรับอาหาร - ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตอย่างชัดเจน - ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตอย่างชัดเจน - เดือน ปี ที่ผลิต - เดือน ปี ที่ผลิต

13 http://www.mindcyber.com/content/data/5/005 4-1.html http://www.mindcyber.com/content/data/5/005 4-1.html


ดาวน์โหลด ppt ผงชูรสแท้ หรือปลอม. ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โม โนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google