งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก จุดประสงค์การ เรียนรู้ จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก จุดประสงค์การ เรียนรู้ จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมนูหลัก จุดประสงค์การ เรียนรู้ จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่บทเรียน

3 เมนูหลัก เข้าสู่ บทเรียน ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ หลังเรียน ทดสอบ หลังเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้

4 ปลาดุกเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด น้ำที่ค่อนข้าง กร่อย หรือแม้แต่ในหนองน้ำที่มีน้ำเพียงเล็กน้อย เพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษช่วยในการ หายใจเช่นเดียวกับปลาช่อนจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน น้ำที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อย ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง เป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยนิยมรับประทาน ปลาดุกจะพบ ได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศ อินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบปลาดุกในคลอง หนอง บึง ต่างๆ ทั่วทุกภาค เป็นปลาที่อาศัยอยู่ใน แหล่งน้ำจืดทั่วไป ปลาดุกที่พบในประเทศไทยมีอยู่ ด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน แต่ที่เป็นที่รู้จักมีเพียง 2 ชนิด คือปลาดุกอุย และปลาดุกด้าน ปลาดุกที่นิยม เลี้ยงคือ ปลาดุกด้าน เพราะเนื้อปลาดุกด้านค่อนข้าง แข็ง ทำให้สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลๆ ประกอบ กับปลาดุกด้านเลี้ยงง่าย โตเร็ว จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกัน มาก แต่สำหรับผู้บริโภคแล้ว จะนิยมปลาดุกอุย เพราะ ให้รสชาติดี เนื้อปลานุ่ม ฟู กลิ่นดี ต่อไ ป เมนูหลัก จุดประสงค์ การเลี้ยงปลาดุก

5 ประมาณปลายปี พ. ศ. 2530 เกษตรกรได้นำพันธุ์ปลาดุกชนิด หนึ่งจากประเทศลาวเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งกรมประมงได้ให้ ชื่อว่าปลาดุกเทศ ( ปลาดุกยักษ์ หรือ ปลาดุกรัสเซีย ) มีถิ่นกำเนิดใน ทวีปแอฟริกา เป็นปลาที่มีการเจริญเติบใตรวดเร็วมาก สามารถกิน อาหารได้แทบทุกชนิด มีความต้านทานโรคและสภาพแวดล้อมสูงเป็น ปลาที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อเหลว และมีสีซีดขาว ไม่น่ารับประทาน ต่อมานักวิชาการไทยได้ประสบ ความสำเร็จในการผสมเทียมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยเพศเมีย และ ปลาดุกยักษ์เพศผู้ ได้ปลาลูกผสมเรียกว่า ดุกอุยเทศ หรือ บิ๊กอุย ซึ่ง ผลที่ได้นั้นบิ๊กอุยเป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงง่าย มี อัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งทนทานต่อโรคและ สภาพแวดล้อมได้ดีกว่าปลาดุกชนิดอื่น ทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภคของ ประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก ทำให้ปัจจุบันปลาดุกบิ๊ก อุยได้รับการนิยมและเข้ามาแทนที่ตลาดปลาดุกด้านไปโดยปริยาย เมนูหลัก

6 ภาพที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะหัวปลาดุก ส่วนปลายของ กระดูกท้ายทอยปลาดุกอุยมีลักษณะโค้งมน ( ซ้าย ) ส่วน ในปลาดุกด้านกระดูกท้ายแหลม ( ขวา ) ภาพที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะปลาดุก, ก. แสดงความ แตกต่างของลักษณะกระดูกท้ายทอยของปลาดุก 3 ชนิด ( จากซ้ายไปขวา ปลาดุกด้าน ปลาดุกยักษ์ และปลาดุกอุย ) ข. แสดงลักษณะของปลาดุกอุย ( บน ) ปลาดุกบิ๊กอุย ( กลาง ) และปลาดุกยักษ์ ( ล่าง ) เมนูหลัก

7 โรคของปลาดุก มักเกิดจากปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง ไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากการให้อาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือ เน่าเสีย เพราะปลาดุกมีนิสัยกินอาหารที่ให้ใหม่แล้วสำรอก อาหารเก่าทิ้ง ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับก้นบ่ออย่าง สม่ำเสมอในปริมาณ 20 -30 % ของน้ำในบ่อแล้วนำน้ำที่พัก ไว้เติมลงไปให้ได้ระดับเดิม เมื่อปลาเป็นโรคแล้วจะรักษาให้หายได้ยากและ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดจึงควรป้องกันไม่ให้ เกิดโรค โดยวิธีต่างๆดังนี้ 1. ควรเตรียมบ่อและน้ำตามวิธีที่เหมาะสมก่อนการ ปล่อยลูกปลา 2. ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ลูกปลา แข็งแรงปราศจากโรค 3. ไม่ควรปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงหนาแน่นเกินไป 4. ควรหมั่นตรวจอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอ ถ้า เห็นผิดปกติต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว 5. เปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับก้นบ่ออย่างสม่ำเสมอ โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำเก่าออกปริมาณ 20 – 30 % ของน้ำในบ่อ และนำน้ำที่พักไว้เติมลงไปให้ได้ระดับเดิม 6. อย่าให้อาหารจนเหลือ ให้ปริมาณพอดีในแต่ละ มื้อ และระวังอย่าให้อาหารตกค้างในบ่อ เมนู หลัก เมนู หลัก แบบ ทดส อบ

8 เมนูหลัก 123 เข้าสู่ บทเรียน

9 เมนูหลัก ก ข 1. ปลาดุก ด้าน 2. ปลาดุก อุย เข้าสู่ บทเรียน

10


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก จุดประสงค์การ เรียนรู้ จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google