งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถิ่นกำเนิด พบในทวีปอัฟริกา ในทีปเอเชียยังคงมีอยู่ บ้างเช่นบางแห่งในประเทศ อินเดียแถบตะวันตก ลักษณะ สิงโตอัฟริกา และสิงโตอินเดียไม่มีลักษณะที่ แตกต่างกันไม่มีลายตามตัวอย่างเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถิ่นกำเนิด พบในทวีปอัฟริกา ในทีปเอเชียยังคงมีอยู่ บ้างเช่นบางแห่งในประเทศ อินเดียแถบตะวันตก ลักษณะ สิงโตอัฟริกา และสิงโตอินเดียไม่มีลักษณะที่ แตกต่างกันไม่มีลายตามตัวอย่างเสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถิ่นกำเนิด พบในทวีปอัฟริกา ในทีปเอเชียยังคงมีอยู่ บ้างเช่นบางแห่งในประเทศ อินเดียแถบตะวันตก ลักษณะ สิงโตอัฟริกา และสิงโตอินเดียไม่มีลักษณะที่ แตกต่างกันไม่มีลายตามตัวอย่างเสือ ตัวผู้โตเต็มที่ขนคอ ยาวรอบคอ ดูสง่าน่าเกรงขามจนมีสมญาว่าเป็น " เจ้าของ สัตว์ป่า " ตัวเมียไม่มีขน ฤดูผสมพันธุ์ไม่แน่นอนมีได้ทุก เวลาตลอดปี ระยะของการเป็นสัดนาน 4-16 วัน ตัวเมีย เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ตัวผู้ประมาณ 4-6 ปี เคยมีรายงานอายุ 2 ปี ก็ผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนานราว 100 วัน ตกลูกครั้งละ 3-5 ตัว รอบคอ ปลายหางขนเป็นพู่

2 นิสัย ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง ขนาดของฝูงขึ้นอยู่ กับปริมาณของเหยื่อ ถัาเหยื่อมีมากและขนาดใหญ่มาก และขนาดของเหยื่อใหญ่ก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูง นิสัยของ มันไม่กล้าหาญนัก ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนพักผ่อน ล่าเหยื่อเมื่อหิวหน้าที่ล่าเหยื่อจะเป็นของตัวเมียเป็นส่วน ใหญ่ มันชอบกินซากสัตว์ที่เน่าแล้วด้วย ตัวผู้ล่าเหยื่อ ไม่เก่งและมักจะอยู่หลังฝูงเสมอเมื่อออกล่าเหยื่อ ตัวผู้ จะคอยกันตัวเมียออกจากซากเหยื่อ เพื่อให้ลูกได้มี โอกาสกินด้วยสิงโตออกหากินกลางคืน ตั้งแต่มืดไป จนถึงเที่ยงคืนเมื่อกินเหยื่อเสร็จ แล้วต้องกินน้ำ นอนพัก ตอนเช้าจึงจะกลับที่อยู่ อาหาร สิงโตกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร มันกินสัตว์ได้ แทบทุกชนิด เช่น กระต่าย ไก่ป่า จระเข้ ลิง เม่นกวาง ต่างๆม้าลาย ควายป่า เป็นต้น แม้แต่ซากสิงโตด้วย กันเองก็กิน

3 คำถาม 1. ถิ่นกำเนิดของสิงโตอยู่ ที่ไหน ตอบ 3. เหตุใดสิงโตถึงได้ สมญานามว่า “ เจ้าของสัตว์ป่า ” ตอบ 2. อาหารของสิงโตมี อะไรบ้าง ตอบ 4. จงบอกความแตกต่าง ระหว่างนิสัยของตัวผู้ และตัวเมีย ตอบ


ดาวน์โหลด ppt ถิ่นกำเนิด พบในทวีปอัฟริกา ในทีปเอเชียยังคงมีอยู่ บ้างเช่นบางแห่งในประเทศ อินเดียแถบตะวันตก ลักษณะ สิงโตอัฟริกา และสิงโตอินเดียไม่มีลักษณะที่ แตกต่างกันไม่มีลายตามตัวอย่างเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google