งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของม้า. จัดทำโดย นางสาวนลพรรณฉัตรไชยพรกุล เลขที่ 20 ก นางสาวพัชรภรณ์จงหมื่นไวย์ เลขที่ 21 ก นางสาวโสรญาวงศ์จินดาเลขที่ 22 ก นางสาวกัลย์สุดาดวงประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของม้า. จัดทำโดย นางสาวนลพรรณฉัตรไชยพรกุล เลขที่ 20 ก นางสาวพัชรภรณ์จงหมื่นไวย์ เลขที่ 21 ก นางสาวโสรญาวงศ์จินดาเลขที่ 22 ก นางสาวกัลย์สุดาดวงประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของม้า

2 จัดทำโดย นางสาวนลพรรณฉัตรไชยพรกุล เลขที่ 20 ก นางสาวพัชรภรณ์จงหมื่นไวย์ เลขที่ 21 ก นางสาวโสรญาวงศ์จินดาเลขที่ 22 ก นางสาวกัลย์สุดาดวงประเสริฐ เลขที่ 23 ก นางสาวศราวรรณร่วมทองเลขที่ 17 ข ม.6/6

3 วิวัฒนาการของม้า นักสัตวศาสตร์ได้จัดม้าไว้ในประเภทสัตว์กินพืช เป็นอาหาร และมีนิ้วเท้าเป็นจำนวนคี่ หรือเรียก ตามศัพท์วิทยาศาสตร์ว่า พาริโซแดคติลา ซึ่ง มีลักษณะทั่วๆ ไป ดังนี้ ๑. มีจำนวนนิ้วของแต่ละเท้าเป็นเลขคี่ น้ำหนัก ตัวส่วนใหญ่จะตกลงบนนิ้วกลาง ซึ่งเป็นนิ้วที่ ยาวที่สุด และจะเดินโดยใช้กีบหรือนิ้วเท้า เท่านั้น ส้นเท้าจะไม่แตะพื้น ๒. ริมฝีปากและฟันมีการพัฒนาให้มีรูปลักษณะ ที่เหมาะสมในการกินและบดเคี้ยวพืชเป็น อาหาร

4

5 มีหลักฐานจากฟอสซิล พบว่า ในสมัย โบราณมีสัตว์หลายชนิดที่เจริญเติบโต และ พัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของม้า แต่สัตว์ เหล่านั้นหลายชนิดได้สูญพันธุ์ และล้มหายตาย จากไปตามกฎเกณฑ์การอยู่รอดของธรรมชาติ คงเหลือเฉพาะสัตว์ตระกูลม้า วิวัฒนาการของ สัตว์ชนิดนี้มีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือใน ยุคอิโอซีน หรือประมาณ ๕๐ ล้านปีมาแล้ว บรรพบุรุษเก่าแก่ของม้าได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็น ครั้งแรกมีขนาดตัวเท่าสุนัขจิ้งจอกหน้าตาคล้าย ม้าในปัจจุบัน ขาหนีบมีนิ้วเท้า ๔ นิ้ว ขาหลังมี ๓ นิ้ว ลักษณะฟันบ่งชี้ว่า เป็นสัตว์ที่กินใบไม้เป็น อาหาร เรียกว่า ไฮราโคเธเรียม และมีการค้นพบ ซากที่มีลักษณะคล้ายกันในแถบยุโรป เรียกว่า อิ โอฮิปปุส

6 ในยุคโอลิโกซีน (Oligocene) หรือประมาณ ๒๘ ล้านปีที่ผ่านมา ได้มีวิวัฒนาการของม้า มาเป็นลำดับ โดยมีขนาดตัวโตขึ้น เรียกว่า เมโซฮิปปุส (Mesohippus) แต่ยังกินพืชเป็น อาหาร

7 ต่อมาในยุคไมโอซีน (Miocene) มี วิวัฒนาการไปเป็นพาราฮิปปุส (Parahippus) และไฮโปฮิปปุส (Hypohippus) การ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบรรพบุรุษของม้าใน ยุคนี้ คือ ฟัน โดยเปลี่ยนเป็นฟันแข็งแรง เหมาะสำหรับการบดเคี้ยวหญ้ามากขึ้น และ กินหญ้าเป็นอาหารแทนใบไม้ บรรพบุรุษของ ม้าในกลุ่มไฮโปฮิปปุส (Hypohippus) ได้ อพยพย้ายถิ่นที่สำคัญไปอยู่แถบทวีปยุโรป และเอเชียด้วย

8 ต่อมาเมื่อประมาณ ๔ ล้านปีที่แล้ว ในยุคพลิโอ ซีน (Pliocene) บรรพบุรุษของม้าในยุคนี้มี หน้าตาคล้ายลูกม้าในปัจจุบัน ม้าในยุคนี้ เรียกว่า พลิโอฮิปปุส (Pliohippus) เป็นยุคที่ม้า เปลี่ยนจากสัตว์ที่มีนิ้วเท้า ๓ นิ้ว ไปเป็นนิ้วเดียว หรือกีบเดียว เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการหากินจากป่า ที่มี พื้นดินอ่อนมาเป็นทุ่งหญ้า ที่มีพื้นแข็ง และกิน หญ้าเป็นอาหาร

9 วิวัฒนาการขั้นต่อมา เป็นม้าในปัจจุบันซึ่ง เรียกว่า อิควุส (Equus) เพิ่งปรากฎเริ่มมีมาเพียง ประมาณ ๒ ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเข้าสู่ยุคเพลอิสโต ซีน (Pleistocene) ม้าป่าในยุคนี้มีหลักฐาน จาก รูปวาดบนฝาผนังถ้ำ ซึ่งมีรูปลักษณะเหมือนม้า ในปัจจุบัน แต่มีสีเหลืองน้ำตาล หัวใหญ่ ขนที่ แผงคอจะสั้น และตั้งตรง ต่างกับม้าปัจจุบันที่มี ขนแผงยาวปรกลงมา ม้าในปัจจุบันมีชื่อทาง วิทยาศาสตร์ว่า อิควุส คาบอลลุส (Equus caballus)

10 แนวโน้มในการพัฒนาที่แน่นอนตลอด ระยะเวลาของวิวัฒนาการของม้าที่เห็นได้ชัดคือ ขนาดตัวใหญ่ขึ้น ขายาวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระดูกนิ้วเท้า ซึ่งทำให้ม้ามีความสามารถในการ วิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่น ในขณะเดียวกัน นิ้วกลางก็มีการเพิ่มขนาด และลดจำนวนนิ้วเท้า ลง จนเหลือเพียงนิ้วเดียว และเปลี่ยนแปลงเป็น กีบ ฟันม้ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ อิโอ ฮิปปุส (Eohippus) บรรพบุรุษม้าในยุคอิโอซีน (Eocene) ที่มีฟันติดต่อกันตลอด ได้ เปลี่ยนแปลง โดยค่อยๆ มีช่องว่างเกิดขึ้น ระหว่างฟันหน้า และฟันด้านข้าง ซึ่งทำหน้าที่ บดเคี้ยวอาหารได้ดียิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของม้า. จัดทำโดย นางสาวนลพรรณฉัตรไชยพรกุล เลขที่ 20 ก นางสาวพัชรภรณ์จงหมื่นไวย์ เลขที่ 21 ก นางสาวโสรญาวงศ์จินดาเลขที่ 22 ก นางสาวกัลย์สุดาดวงประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google