งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่กับ ชุมชนมนุษย์ชนิดหนึ่ง ส่วนมากคน จะรู้จักบางชนิด เช่น แมลงวัน บ้าน และ แมลงวันหัวเขียว มักจะ กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่กับ ชุมชนมนุษย์ชนิดหนึ่ง ส่วนมากคน จะรู้จักบางชนิด เช่น แมลงวัน บ้าน และ แมลงวันหัวเขียว มักจะ กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่กับ ชุมชนมนุษย์ชนิดหนึ่ง ส่วนมากคน จะรู้จักบางชนิด เช่น แมลงวัน บ้าน และ แมลงวันหัวเขียว มักจะ กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษ อาหาร ตามกองขยะ และชอบหา กินเวลากลางวัน ไม่ชอบแสงแดด จัด รัศมีการหากินอยู่ในวงประมาณ 3 กิโลเมตร

4 แมลงวัน กินอาหารที่เป็นของเหลว ได้เท่านั้น ส่วนปากของแมลงวันมี การเปลี่ยนรูปอย่างหลากหลาย ตามอาหารของพวกมัน เช่น ปาก เจาะดูดของยุง และปากแบบซับ ดูดของแมลงวันบ้าน

5 แมลงวันออกลูกเป็นไข่ และฟัก เป็นหนอนแมลงวัน และระยะดักแด้ จนกลายเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิต ของแมลงวันตั้งแต่ไข่จนเป็นตัว เต็มวัยกินเวลาประมาณ 8-10 วัน

6 เมื่อแมลงวันผสมพันธุ์กัน ตัวผู้จะ เริ่มขึ้นขี่ตัวเมีย หันหน้าไปทาง เดียวกัน แต่จะหมุนหันหน้าไปทาง ตรงกันข้ามในเวลาต่อมา แมลงวัน มีความสามารถในการสืบพันธุ์ มากกว่าแมลงอื่นๆ และใช้เวลาสั้น กว่าด้วย จึงเป็นสาเหตุให้แมลงวัน มีประชากรจำนวนมาก

7 ตัวเมียจะวางไข่ใกล้ๆแหล่งอาหารเท่าที่ เป็นไปได้ การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว ตัวหนอนจะกินอาหารมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่ เจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัย ในบางครั้ง ไข่จะฟักทันทีหลังจากถูกวางไข่ แมลงวัน บางชนิดตัวหนอนฟักภายในตัว แม่ ovoviviparous

8 ตัวหนอนแมลงวัน หรือ เรียกว่า maggot ไม่มีขาจริง ระหว่าง อกและท้องมีการแบ่งส่วนพื้นที่เพียง เล็กน้อย หลาย ชนิดแม้แต่หัวก็ไม่ สามารถแบ่งส่วน พื้นที่ได้ชัดจาก ส่วนอื่น บางชนิดมีขาเทียมเล็กๆที่ปล้อง ตัว ตาและหนวด ลดรูป หรือไม่มี และ ท้องไม่มีรยางค์

9 ดักแด้มีหลายรูปแบบ บางครั้งเข้า ดักแด้ในปลอกไหม หลักจากออกจาก ดักแด้ ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2-3 วัน หน้าที่หลักเพื่อสืบพันธุ์และหาแหล่ง อาหารใหม่

10 แมลงวันมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ใน บางท้องที่พบว่าแมลงวันสามารถช่วย ผสมเกสรดอกไม้แพทย์บางแห่งใช้ หนอนแมลงวันช่วยในการรักษาแผล เน่าเปื่อยในคน โดยให้หนอนแมลงวัน ขนาดเล็กกัดกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว ทำ ให้แผลหายเร็วขึ้น

11 แมลงวันจัดเป็นสัตว์พาหะนำโรค เนื่องจากการ ตอมตามสิ่งสกปรกทำให้ มีเชื้อโรคติดตามขาและมาติดต่อสู่ มนุษย์

12 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0% B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 http://www.tint.or.th/nkc/nkc5001/nkc5001t04.jpg http://www.fisheries.go.th/sf-saraburi/images/stories/oramental/feed/f2.jpg http://1.bp.blogspot.com/- vXTbFCK0D9c/Tloq_GqAU4I/AAAAAAAAACY/kb85c1Nl16c/s1600/jhfd.gif

13

14 1. นางสาววรรณภา ประทุมวี ม. 6/9 เลขที่ 13 ก ( หา เนื้อหา ) 2. นางสาวพุทธะชาติ จันทร์สำราญกุล ม. 6/9 เลขที่ 21 ก ( จัดลงพ้อยและตกแต่ง ) 3. นางสาวนิศารัตน์ เพ็ชรครุฑ ม.6/9 เลขที่ 11 ข ( ทำเอฟเฟ็กซ์ ) 4. นางสาวณัฐธิดา หล่ำโสภา ม.6/9 เลขที่ 17 ข ( ตรวจสอบเนื้อหา ) 5. นางสาวสุดาพร สมร ม.6/9 เลขที่ 22 ข ( หา เนื้อหา )


ดาวน์โหลด ppt แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่กับ ชุมชนมนุษย์ชนิดหนึ่ง ส่วนมากคน จะรู้จักบางชนิด เช่น แมลงวัน บ้าน และ แมลงวันหัวเขียว มักจะ กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google