งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เต่าได้พัฒนาสายพันธุ์โดยเป็น การวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานในยุค TRIASSIC เมื่อ 200 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่ง เป็นยุคของไดโนเสาร์ ตอนแรกเข้าใจว่าเต่า มีฟันแหลมคมเช่นเดียวกับฉลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เต่าได้พัฒนาสายพันธุ์โดยเป็น การวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานในยุค TRIASSIC เมื่อ 200 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่ง เป็นยุคของไดโนเสาร์ ตอนแรกเข้าใจว่าเต่า มีฟันแหลมคมเช่นเดียวกับฉลาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เต่าได้พัฒนาสายพันธุ์โดยเป็น การวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานในยุค TRIASSIC เมื่อ 200 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่ง เป็นยุคของไดโนเสาร์ ตอนแรกเข้าใจว่าเต่า มีฟันแหลมคมเช่นเดียวกับฉลาม เต่าบาง ชนิดอาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำ บางชนิดอาศัย เฉพาะบนบก และมีบางชนิดดำรงชีวิต เฉพาะในน้ำเท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้เต่าทะเลจะดำรงชีวิตในทะเล แต่ก็ ยังคงคุณลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป เต่าทะเลมีกระดอง เป็นเกล็ดปกคลุม ร่างกาย

3 ข้อสรุปอีกประการหนึ่งที่เต่าทะเล ยังคงคล้ายคลึงกับ สัตว์เลื้อยคลาน คือ มีอายุยืนและอดอาหารได้เป็น เวลานาน ส่วนเรื่องของอายุขัยของเต่าทะเล ยังไม่ทราบชัดเจน แต่คาดว่ามากกว่า 50 ปี การที่เต่าทะเลสามารถดำรงชีวิตมาได้จนถึง ทุกวันนี้ เนื่องจากการที่เต่ามีกระดองที่ช่วย ในการป้องกันอวัยวะภายในได้เป็นอย่างดี เต่าทั่วไปกระดองจะเป็นรูปโคม เพื่อให้หัว และขาหดเข้าไปได้ เป็นการป้องกัน อันตรายจากสัตว์อื่นที่จะทำร้าย ส่วนเต่า ทะเลนั้น ไม่สามารถหดหัวและขาเข้าไป กระดองได้

4 เนื่องจาก การที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำ ตลอดเวลา ทำให้กระดองได้วิวัฒนาการ รูปร่างให้เหมาะสมในการว่ายน้ำ นอกจาก นี้ เต่าทะเลยังพัฒนา รูปร่างใหญ่กว่า สัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ทำให้ลำไส้มีขนาด ใหญ่ขึ้นเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้น รวมทั้งการที่มีไขมากกว่าสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดอื่น ทำให้การดำรงพันธุ์ดีกว่า ส่วนที่เป็นขาของเต่าบกพัฒนาเป็น รูปพายแบนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ว่ายน้ำ พายคู่หน้าใช้ในการผลักดัน และพุ้ย น้ำ ส่วนพายคู่หลังใช้เป็นเหมือนหางเสือ กำหนดทิศทาง เต่าทะเลบางตัวสามารถที่จะ ว่ายน้ำได้เร็วถึง 35 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ สามารถที่จะ ว่ายน้ำในมหาสมุทรเป็นร้อยๆ ไมล์

5 การที่เท้าพัฒนาเป็นพายก็มีผลเสีย ที่ทำให้เคลื่อนไหวบนบกได้ช้า ซึ่งผิดแผก จากเต่าบกหรือเต่าน้ำจืดที่ยังเดิน ได้ดี ทั้งนี้ เต่าทะเลตัวเมียยังมีความจำเป็นที่จะต้อง คลานขึ้นมาวางไข่บนหาดทราย เต่าทะเลที่ คลานบนบกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสัตว์บก คือ เดินทีละข้าง ยกเว้นเต่าตะนุที่เวลา คลานจะเคลื่อนพายไปในทิศทางเดียว พร้อมกัน เกล็ดบนผิวตัว แสดงแผ่นกระดูก ของกระดองเต่า การวิวัฒนาการเท้าให้กลายเป็น พายสำหรับว่ายน้ำ

6 เต่าทะเลทุกชนิดมีการ วิวัฒนาการตัวเองให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมในทะเล และลดการ แก่งแย่งกันเอง เช่น การกินอาหารที่ แตกต่างกัน การขึ้นมาวางไข่บนหาดที่มี ลักษณะและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กระดองก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปรได้ตาม สิ่งแวดล้อม เช่น เต่ากระมีสีของกระดอง เข้าสภาพของปะการัง กระดองสีเข้มของ เต่าตะนุก็กลมกลืนกับแหล่งหญ้าทะเลที่หา กิน เต่าหัวฆ้อนมีขากรรไกรที่เหมาะในการ กินหอยและปู ปากที่แหลมคล้ายเหยี่ยว ของกระก็ทำให้กินอาหารพวกฟองน้ำตาม หินผาได้น้ำสะดวก

7

8 บรรณานุกรม ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนัก อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช. วิวัฒนาการ ( ออนไลน์ ). แหล่งที่มา : http://www.dnp.go.th/npo/html/Research/Turtle/tu rtle.html ( วันที่สืบค้นข้อมูล : 21 สิงหาคม 2555 )

9 จัดทำโดย กลุ่มที่ 5 1. นาย กฤษดา ศาสตราวิสุทธิ์ เลขที่ 5 ก ( พิมพ์งาน ) 2. นางสาว พีรยา สว่างอารมณ์ เลขที่ 15 ก ( ตกแต่ง ) 3. นางสาว ไพลิน เวศวงศ์ษาทิพย์ เลขที่ 18 ก ( ตกแต่ง ) 4. นาย ฉัตรินทร์ พยัคฆ์จำเริญ เลขที่ 8 ข ( หาข้อมูล ) 5. นางสาว ภัทรวดี สุทธิประภา เลขที่ 14 ข ( หาข้อมูล ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9


ดาวน์โหลด ppt เต่าได้พัฒนาสายพันธุ์โดยเป็น การวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานในยุค TRIASSIC เมื่อ 200 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่ง เป็นยุคของไดโนเสาร์ ตอนแรกเข้าใจว่าเต่า มีฟันแหลมคมเช่นเดียวกับฉลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google